Maandag, 27 maart 2017

Activiteiten

Vertaling website

Dutch Arabic Chinese (Simplified) English French German Spanish

Algemeen Nieuws

Biechtgelegenheid voor Pasen

BiechtIn het kader van het afgelopen Jaar van de Barmhartigheid heeft Paus Franciscus ook de betekenis van het Sacrament van boete en verzoening (biecht) onder de aandacht gebracht. In dit sacrament toont Gods barmhartigheid zich op heel persoonlijke wijze door de ontmoeting met Gods vergevende liefde.

Lees meer...  

Metten en Lauden in de Goede Week en Paastijd

Getijden gebedIn de Goede Week herdenken wij het lijden, sterven en de Verrijzenis van de Heer. Het getijdengebed van de kerk kan daarbij behulpzaam zijn. Door het bidden van de psalmen worden we verbonden met de Heer, die zelf ook de psalmen gebeden heeft, en ook met de wereldkerk.

Lees meer...  

Wereldjongerendag: Passion

PassionPaus Franciscus heeft de Wereldjongerendag van dit jaar het thema gegeven: “Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!” (Lc 1, 49) uit de Magnificat (de lofzang van Maria).

Lees meer...  

Mini-symposium Duurzaamheid en Geloof

Zorg voor ons gemeenschappelijk huisOp 2 april vindt in het kader van het 60-jaar jubileum van Maria Virgo Regina te Bennekom het mini-symposium "De zorg voor ons Gemeenschappelijk Huis" plaats.

Lees meer...  

Meezingen met Laudate op Tituszondag

MeezingenZondag 30 april is de volgende Tituszondag in onze parochie in Ede. Het parochieel Latijns Gemengd koor Laudate Dominum zingt in de viering en wil hiermee graag andere geïnteresseerde zangers uitnodigen uit de gehele parochie om met hen mee te zingen.

Lees meer...  

Vastenaktie voor Namanga

Vastenaktie 2017De RK Kerken Bennekom, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Veenendaal, Doorwerth en Wageningen hebben een gezamenlijke Vastenaktie: PROJECT 2017: Verbetering Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking op de basisschool in Namanga.

Lees meer...  

Vastenbrief van kardinaal Eijk

Bisdom Utrecht"De gunstige tijd". Dat is de titel van de brief voor de Veertigdagentijd 2017 van Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht.

Lees meer...  

Vastenexpositie 2017 - Wat raakt, verbindt

Aqua - Willem van den HeuvelIn de St.Johannes de Doper en Verrijzenis des Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagentijd. Dit jaar sluiten we aan bij het Jaarthema ‘Wat raakt, verbindt’, in de hoop ook parochianen uit andere locaties en belangstellenden van buiten de parochie te interesseren.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2017 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.