Dinsdag, 12 december 2017

Activiteiten

Vertaling website

Dutch Arabic Chinese (Simplified) English French German Spanish

Collecte op de bon

CollecteBij de collectes kunt u nu ook een collectebon in de schaal leggen. Onze Titus Brandsmaparochie geeft kaarten met 20 collectebonnen uit. Zo hoeft u thuis geen contant geld meer opzij te leggen, maar scheurt u voor de collecte gewoon een bon af van uw eigen kaart. Handig en voordelig, want de prijs van de bonnenkaart kunt u als gift aftrekken voor de belasting.

Onze parochie heeft drie soorten kaarten:

  • een witte kaart met 20 bonnen van € 1,-;
  • een gele kaart met 20 bonnen van € 2,50;
  • een groene kaart met 20 bonnen van € 5,-.

Bij vijf geloofsgemeenschappen zijn de kaarten verkrijgbaar tegen contante betaling:

  • voor de ingang van de kerk Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 1 in Bennekom, Heelsumseweg 1, om te beginnen na de vieringen op de zondagen 17 december 2017, 7 en 21 januari 2018;
  • op het secretariaat Katholiek Ede, Stationsweg 112, maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Bovendien kunt u op het secretariaat van de parochiekerk in Ede vanaf een half uur vóór het begin van iedere zondagsdienst in de maand januari 2018 uw kaart(en) aanschaffen;
  • op het secretariaat van de kerk OL Vrouw ten Hemelopening in Renkum, Dorpsstraat 1, op donderdag tussen 9.00 en 11.30 uur. Ook kunt u hier op het secretariaat terecht na de viering op de eerste en derde zondag van de maand;
  • op het secretariaat van de Salvatorkerk in Veenendaal, Adriaen van Ostadelaan 54, op dinsdag en donderdag geopend van 9.30 tot 11.30 uur;
  • op het secretariaat van de Johannes de Doper Geboortekerk in Wageningen, Bergstraat 17, maandag tot en met vrijdag (t/m 22 december 2017, daarna weer vanaf 8 januari 2018) geopend van 10.00 tot 11.30 uur.

Ook kunt u uw kaart(en) bestellen bij de parochie door het bedrag over te schrijven naar bankrekening NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. parochie z. Titus Brandsma. Vermeld u a.u.b. uw naam, adres en telefoonnummer en welke bonnen u wilt ontvangen (bijvoorbeeld 2 kaarten met bonnen van € 1,-). Iedere kaart telt 20 bonnen: voor een kaart met bonnen van € 1,- betaalt u dus € 20,-, voor de € 2,50-bonnenkaart € 50,- en voor de € 5,- - bonnenkaart € 100,-. U krijgt de bestelde collectebonnenkaarten thuis bezorgd.

Belastingteruggaaf

U kunt de totale aanschafprijs van uw collectebonnenkaarten opgeven als gift bij de belasting: de kaarten die u in 2017 koopt, in uw belastingaangifte 2017; de in 2018 gekochte collectebonnenkaarten in uw belastingaangifte 2018. Voorwaarde is wel dat u over het hele jaar minstens 1% van uw bruto inkomen aan goede doelen geeft. Ook uw bijdrage aan Kerkbalans valt daar natuurlijk onder.

Als u de kaarten via de bank bestelt, geldt de bankoverschrijving voor de Belastingdienst als bewijs van uw gift. Koopt u de kaarten bij de geloofsgemeenschap, bewaar dan het bovenste deel van de kaart (met uw naam, adres en datum): daarmee beschikt u voor de Belastingdienst over een bewijs van betaling.

Collecte op de bon? Handig en voordelig!

 

 

Collectebonnen

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2017 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.