Losse artikelen

De Zalige Titus Brandsma Parochie

 

Titus BrandsmaOmdat de parochie Zalige Titus Brandsma ligt in een gebied, dat getekend is door de Tweede Wereldoorlog, is een martelaar uit deze oorlog onze patroon. Onze parochie is een pluriforme verzameling van 8 katholieke geloofsgemeenschappen, verspreid over een groot gebied van Veenendaal tot Oosterbeek. Deze website is een ingang om te kennen en gekend te worden.

 

 


Reglementen begraafplaatsen

BegraafplaatsBijgevopegd vind U het algemeen reglement beheer begraafplaatsen van de zalige Titus Brandsma parochie. Dit betreft de bergaafplaatsen:

 

 

  • RK Begraafplaats Van der Molenallee/hoek Seelbeeckweg 6865 HA Doorwerth
  • RK Begraafplaats St. Bernulphus, Utrechtseweg 129, 6862 AR Oosterbeek
  • RK Begraafplaats Mariahof, Groeneweg 21, 6871 DA Renkum
  • RK Begraafplaats Nieuwe weg Noord, 3905 LX Veenendaal

Van deze begraafplaatsen zijn tevens de uitvoeringsbesluiten bijgevoegd.

Pastoresconvent Bennekom

PastoresconventVoorgangers van diverse kerken in Bennekom hebben regelmatig contact met elkaar in het zg. Pastoresconvent Bennekom. Het gaat niet alleen om predikanten en pastores van kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Bennekom. Ook predikanten van andere kerkgenootschappen zijn betrokken bij dit informele contact, evenals de geestelijk verzorger van Opella. Door het jaar heen hebben zij overleg over activiteiten die georganiseerd worden door de Raad van Kerken Bennekom. Maar ook andere onderwerpen komen aan de orde. Daarnaast is er gelegenheid om over geloofszaken te spreken of om op informele wijze over bepaalde onderwerpen van gedachten te wisselen.

Bij de vergaderingen van het Pastoresconvent Bennekom is een vertegenwoordiger van de RvKB aanwezig en andersom is dat ook het geval. Het Pastoresconvent Bennekom is in januari 1991 opgericht. Destijds waren bv. ook de ziekenhuispastores van het Streekziekenhuis in Bennekom en de voorganger van de Halderhof/Breukelderhof lid van dit Convent.

Voor contact: Agnès Gilles, voorzitter, tel. 0318-843053 en Eva van Drie, secretaris, tel. 0318-416683

Pastoresconvent Bennekom

 

Zoeken naar Vrijwilligers

Op deze pagina kunt u zoeken naar de diverse organisaties en vrijwilligers binnen de z. Titus Brandsma parochie. Zoals Locatieraden, Pastoraatsgroepen, MOV, maar ook mensen actief in de gemeenschapsopbouw, liturgie, diaconie, of gebonden aan een specifieke gemeenschap.


 
 
 


Pastoraal Team

 

Profiel Liturgie

H.W.M. (Henri) ten Have, Priester
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Email: h.tenhave@pztb.nl

Afwezig: maandag
Tevens pastoor
 

Profiel Gemeenschapsopbouw

G.H.J.V. (Guido) Dieteren, Pastoraal werker
Herenstraat 84
3911 JG Rhenen
Email: guido.dieteren@casema.nl

Afwezig: zaterdag

 

Profiel Diaconie

J.A.T.M. (Hans) Lucassen, Pastoraal werker
Stationsweg 112
6711 PZ Ede
Email: hanslucassen@hotmail.com

Afwezig: maandag

 

Profiel Catechese

Vacant

 

Pastoraal Team

 

Bestuur Zalige Titus Brandsma Parochie

Algemeen: u kunt het Parochiebestuur bereiken via:

Email:
Telefoon: 0317 - 747108

 

 

Bestuursleden Zalige Titus Brandsma


H.W.M. (Henri) ten Have, Voorzitter


Telefoon0317 – 419290
E-mailh.tenhave@pztb.nl

T.W.M. (Thom) Verlinden, Vice-voorzitter


Telefoon0317 - 318806
E-mailvoorzitter@pztb.nl

P.J.W. (Philip) van Wersch, Penningmeester


Telefoon06 - 24819301
E-mailpenningmeester@pztb.nl

T.P.G. (Dorus) Helsen, Secretaris


Telefoon06 – 13340338
E-mailsecretaris@pztb.nl

J. (Jan) Sterk, Beheer gebouwen


Telefoon06 - 55893055
E-mailgebouwen@pztb.nl

Vacature, Human Resource Management


E-mail

Vacature, Communicatie


E-mail

Andere websites

Hier kunt u een aantal verwijzingen naar andere internetpagina’s met kerkelijk georiënteerde informatie vinden.

De Rooms Katholieke Kerk:

 

Het Aartsbisdom:

 

BUMA / Stemra:

Voor het maken van muziek moeten rechten aan BumaStemra worden betaald. Deze rechten zijn voor alle kerkelijke vieringen door de parochie geregeld. Voor een concert in één van onze parochiekerken moet u dit echter zelf regelen. Geeft u een concert en heeft u daarvoor ruimte in één van onze parochiekerken gehuurd, denk er dan aan om de rechten te betalen. Zie de volgende links voor informatie, regelen rechten en tarieven (2017):

Parochieblad TitusBreed

Hieronder vind u de edities van ons parochieblad TitusBreed.

Editie  Klik op naam om editie te openen
  Seizoenstart 2018 - Uitgave 35

  Liturgierooster
  Zomer 2018 - Uitgave 34

  Liturgierooster
  Pinksteren 2018 - Uitgave 33

  Liturgierooster
  Pasen 2018 - Uitgave 32

  Liturgierooster

  Liturgierooster Goede Week en Pasen
  Veertigdagentijd 2018 - Uitgave 31

  Liturgierooster
  Kerstmis 2017 - Uitgave 30

  Liturgierooster

  Liturgierooster Kersttijd en Oud & Nieuw
  Herfst 2017 - Uitgave 29

  Liturgierooster
  Seizoenstart 2017 - Uitgave 28

  Liturgierooster
  Zomer 2017 - Uitgave 27

  Liturgierooster
  Pinksteren 2017 - Uitgave 26

  Liturgierooster
  Pasen 2017 - Uitgave 25

  Liturgierooster

  Liturgierooster Goede Week en Pasen
  Veertigdagentijd 2017 - Uitgave 24

  Liturgierooster
  Nieuwjaar 2017 - Uitgave 23

  Liturgierooster

 

 

Archief 2016

  Kerstmis 2016 - Uitgave 22,   Liturgierooster  Liturgierooster Kersttijd en Oud & Nieuw

  Herfst 2016 - Uitgave 21,   Liturgierooster

  Seizoenstart 2016 - Uitgave 20,   Liturgierooster

  Zomer 2016 - Uitgave 19,   Liturgierooster

  Juni 2016 - Uitgave 18,   Liturgierooster

  Pinksteren 2016 - Uitgave 17,   Liturgierooster

  Pasen 2016 - Uitgave 16,   Liturgierooster

  Veertigdagentijd 2016 - Uitgave 15,   Liturgierooster

 

Archief 2015

  Kerstmis 2015 - Uitgave 14,   Liturgierooster,   Liturgierooster Kersttijd

  Herfst 2015 - Uitgave 13,  Liturgierooster

  Seizoenstart 2015 - Uitgave 12,  Liturgierooster

  Zomer 2015 - Uitgave 11,  Liturgierooster

  Pinksteren 2015 - Uitgave 10,  Liturgierooster

  Paastijd 2015 - Uitgave 9

  Veertigdagentijd 2015 - Uitgave 8

  Nieuwjaar 2015 - Uitgave 7

 

Archief 2014

  Kerstmis 2014 - Uitgave 6

  Oktober - november 2014 - Uitgave 5

  September - oktober 2014 - Uitgave 4

  Juli - augustus 2014 - Uitgave 3

  Juni 2014 - Uitgave 2

  April 2014 - Uitgave 1

Website off-line

Niet beschikbaar

Deze website is (tijdelijk) niet beschikbaar. Een nieuwe website is in ontwikkeling.

Titus Brandsma 1881 - 1942

Feestdag: 27 juli

Anno Sjoerd Brandsma werd geboren op 23 februari 1881 in Oegeklooster bij Bolsward in Friesland, als zoon van Titus Brandsma, veehouder, en Tjitsje Postma. Hij stamt uit een vrome familie; drie van zijn vier zusters waren non en een broer werd een Franciscaans priester. Brandsma bezocht de lagere school te Bolsward en vervolgens tussen 1892 en 1898 het gymnasium bij de paters franciscanen in Megen (N.Br). Na het gymnasium op 17 september 1898 deed hij zijn intrede in het noviciaat van de paters Karmalieten in Boxmeer. Zijn kloosternaam wordt "Titus".

Titus Brandsma

In 1900 begon Titus Brandsma met een studie wijsbegeerte en theologie. Op 17 juni 1905 wordt hij Priester gewijd in de St. Janskathedraal van Den Bosch. Na deze priesterwijding werd hij voor zijn studie naar Rome gezonden, waar hij filosofie studeert. In 1923 werd hij hoogleraar aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit te Nijmegen en doceerde daar filosofie en geschiedenis van de mystiek. Hij was een professioneel journalist, was actief in de opkomende oecumenische beweging en in de verenigingen tot activering van de Friese cultuur, taal en godsdienstige tradities.

In 1932 houdt hij als Rector Magnificus van de universiteit van Nijmegen een beroemd geworden diesrede waarin hij opmerkt:

Wij leven in een tijd van grote verwarring in het rijk der gedachte. De meest tegenstrijdige stelsels worden als waarheid gehuldigd en door erkende geleerden met geestdrift verdedigd. Maar de meest ontzettende tegenstelling zie ik in de gedachten omtrent God. Naast de grote menigte die God nog met eerbied aanbidt, staan die miljoenen die geen grond meer zien voor een Godsbegrip en, niet tevreden zijn bestaan te ontkennen, een strijd voeren om elke gedachte aan God uit de samenleving te bannen.

Titus Brandsma werd in 1935 benoemd tot geestelijk adviseur van de R.K. journalisten vereniging. Titus Brandsma was zeer aktief. hij schreef in dagbladen en tijdschriften op een begrijpelijke manier over geestelijk leven en belangrijke Nederlandse figuren in het geestelijk leven als Ruysbroeck, Hadewych, Geert Groote, Thomas a Kempis en anderen. In de dertiger jaren, de crisisjaren, had hij zeer veel kontakten met mensen die werkeloos waren. Waar mogelijk hielp hij hen. Trouwens, gedurende heel zijn leven trok hij op met mensen onderaan de maatschappelijk ladder. Hij leverde een grote bijdrage aan de vooroorlogse emancipatie van Katholiek Nederland. Hierbij was hij aktief op het terrein van het Katholiek Onderwijs en de Katholiek Dagbladpers.

Oss, standbeeld van Titus Brandsma voor het Titus BrandsmalyceumHet zijn de jaren van vóór de Tweede Wereldoorlog. Titus Brandsma kan geen vrede hebben met hetgeen hij ervaart in de samenleving van zijn tijd. Intensief zoekt hij naar een antwoord op de vraag naar de ervaring van God en hoe mensen tot die ervaring gebracht kunnen worden. Ook verzet hij zich steeds intensiever tegen het gedachtegoed van het Nationaal Socialisme. Als in 1941 de Duitse bezetter de Nederlandse pers dwingt om advertenties van de NSB op te nemen, bezoekt Titus als adviseur van de Katholieke Dagbladpers, alle katholieke dagbladen. Tijdens zijn rondgang probeert hij allen te overtuigen dat de NSB-advertenties principieel niet geplaatst konden worden. Zoals verwacht werd zijn rondgang door de bezetter ervaren als een daad van openlijk verzet - Titus was gewaarschuwd. Zijn strijd voor de persvrijheid in nazi-tijd leidde uiteindelijk tot zijn wegvoering.

Begin januari in 1942 werd een rapport bekend gemaakt met de tekst:" Der Pater Titus Brandsma (Nimwegen) is wegen planmässiger Vorbereitung einer gegen die Deutschen Besatzungbehorden gerichteten oppositionellen Bewegung omgehend zu verhaften und einem Konzentrationslager zufuhren". Op 19 januari werd pater Titus Brandsma gearresteerd in Nijmegen en gevangen gezet in Arnhem. Daarna werd hij overgeplaatst naar de strafgevangenis in Scheveningen. Vanaf 12 maart tot 28 april verbleef Titus in het Polizeiliches Durchgangslager n Amersfoort, waar hij op 3 april (Goede Vrijdag) een conferentie hield over Geert Groote en de zin van Christus lijden en ons lijden. Na een aantal verblijven in Scheveningen (28 april tot 16 mei) en een gevangenis in Kleve (16 mei tot 13 juni) werd pater Titus over gebracht naar het kamp Dachau waar hij op 19 juni 1942 aankomt.

Op zondag 26 juli 1942 om 14.00 uur, na twee dagen in coma, overleed Titus Brandsma in de ziekenbarak van het concentratiekamp Dachau door een dodelijke injectie van de kamparts.

Paus Johannes Paulus II verklaarde Titus Brandsma op 3 november 1985 zalig.

Voor meer informatie:

Spiritualiteit-Kerkelijk

  • Constant Dölle o.carm.: De weg van Titus Brandsma 1881-1942 (Baarn 2000)
  • H. Nota, pr.: Titus Brandsma onder ons

Biografieën

  • Titus Brandsma, Meijer, Brocardus o.carm., Bussum 1951
  • Het leven van Titus Brandsma, Aukes, HWF, Bolsward 2003 ISBN 9789027471598
  • Titus Brandsma, De man achter de mythe - de nieuwe biografie, Crijnen, T, Valkhof Pers, Nijmegen, 2008 ISBN 978 90 5625 278

In ontwikkeling

Deze pagina is nog in ontwikkeling!

 

 

Nog geen website

Deze gemeenschap heeft nog geen eigen website.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website
www.ztitusbrandsmaparochie.nl of www.titusb.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de houder van deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Houder van deze website garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Houder van deze website wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de houder van deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hem wordt aanbevolen. De houder van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De houder van deze website behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.