Pastoraatsgroep Katholiek Ede

Toos Ettema-KonijnMijn naam is Toos Ettema-Konijn. Ik ben 65 jaar en kom uit West-Friesland -NH. Ik ben getrouwd met Douwe en wij hebben drie kinderen. Ons gezin heeft zich uitgebreid met drie partners en 6 kleinkinderen. In 1970 zijn wij in Ede komen wonen. Mij is gevraagd,deel uit te maken van de Pastoraatsgroep Ede. Ik heb daarover nagedacht en ja gezegd voor de mij resterende tijd. Ik wil de katholieke gemeenschap Ede meehelpen in haar groei naar een zelfbewuste gemeenschap van mensen die er samen de schouders onder zet. Een groep die open staat naar de wereld en naar elkaar. Ik breng in mijn bagage ervaring mee vanuit mijn vroegere vakken als radiologisch laborante, secretaris, en ook als een vrijwilliger met 35 jaar ervaring. Naast mijn voormalige taak, als lid van de PG van de Goede Herder ben en was ik actief in de avondwake-en uitvaartgroep.
Mijn profiel parochieopbouw heb ik weer opgepakt; daarnaast is mij gevraagd voorzitter van die nieuwe pastoraatsgroep te zijn. Staande in de traditie van ons geloof, wil ik naar mijn beste vermogen een steentje bijdragen. Bouwt u met ons mee? Tot ziens.

 

Nel FrumauIk ben Nel Frumau, 64 jaar en oorspronkelijk afkomstig uit het Westen van het land, maar woon nu alweer vele jaren in Ede. Ik ben getrouwd met Theo, we hebben een dochter en een zoon en een lieve kleindochter. In mijn “werkzame” leven heb ik heel wat jaren met veel plezier op verschillende basisscholen gewerkt. Nu de beide Edese geloofsgemeenschappen zijn samengegaan, wil ik me graag inzetten voor één katholiek Ede , voor een kerk waar iedereen zich gaat thuis voelen. Mijn motto is: “samen kerk zijn”, bij een Eucharistie, Woord en Communieviering of gewoon in de ontmoeting bij de koffie na afloop van een viering.
Jezus heeft ons laten zien wat we zelf kunnen doen:
Er zijn voor elkaar, te gast zijn in elkaars leven, wonderen doen aan elkaar. Daar hecht ik grote waarde aan.
Mijn profiel tot nu toe was liturgie, maar in de nabije toekomst ga ik me ook bezighouden met het profiel gemeenschapsopbouw.

 

Marja HardenbergMijn naam is Marja Hardenberg en ik ben 61 jaar. Mijn partner heet Charles en ik heb een zoon. Ik woon al 36 jaar in Ede, en ik werk nog full- time. Ruim 4 jaar was ik actief als lid van de pastoraatsgroep i.o. van de St. Antonius van Padua. Ik bezocht en bezoek mensen en maak al 10 jaar deel uit van de avondwakegroep. Ik zet regelmatig koffie na de viering op zondag. Ik maak nu deel uit van de nieuwe pastoraatsgroep.
Mijn profiel is Liturgie en Diaconie.
Mijn wens voor katholiek Ede is dat wij samen in goede harmonie deze weg mogen gaan bewandelen.

 

 

Fred HarmensIk ben Fred Harmens, 65 jaar, gehuwd met Ria en samen hebben wij 6 kinderen. Sinds 1985 wonen wij in Ede en zijn wij lid van onze Katholieke Geloofsgemeenschap. Thans is Ria lid van de locatieraad en zelf ben ik lid van onze Pastoraatsgroep met als profiel diaconie.Wij voelen ons thuis in onze gemeenschap en bezoeken graag onze kerk. Als lid van de pastoraatsgroep zal ik mij inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Ik stel mij voor Katholiek Ede. Ik heb het volste vertrouwen in deze pastoraatsgroep en de motivatie om er voor de gemeenschap te zijn is bij alle leden voelbaar aanwezig. Ik hoop van harte nu en in de toekomst met veel vreugde te mogen samenwerken.

 

Wytze Laverman2013 is een nieuw begin. Als Pastoraatgroep van Katholiek Ede zijn we sinds 1 oktober 2012 al samengegaan. Wij zijn enthousiast aan de gang gaan met alles wat voor ons ligt en op ons bordje komt. Voor mij, Wytze Laverman, betekent het, dat de catechese weer tot mijn profiel behoort,samen met Dorien Schot. Dat betekent dat we waar mogelijk en nodig, ons in zullen zetten ter ondersteuning van de verschillende catechesewerkgroepen, zowel jong als oud. Het is en blijft een uitdaging om het geloof in een toekomst, getekend door God, gestalte te geven in een geestdrift, die geïnspireerd wordt door Gods Geest. Zo mogen we, hopelijk, weer jonge mensen ontmoeten en begeleiden op weg naar hun eerste communie en ook de voorbereiding voor het vormsel in 2014 zal in dit najaar weer van start gaan. Hopelijk zal ook het contact met de scholen,wat niet altijd even gemakkelijk is, blijven doorgaan, in welke vorm dan ook. Zo gaat het catechetisch werk in een nieuwe setting door, op Lokaal en parochiebreed niveau. Mijn motto bij de instalatie indertijd was: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht………’ . Een wakkerend kaarsvlammetje dat moet worden beschermd om het tere vlammetje brandend te houden. Een arm om hen heen, de vlam beschut, om dat kleine vlammetje te laten uitgroeien tot een grote vlam. Daarvoor wil ik er zijn.

 

Dorien MulIn 1974 werd ik in Alkmaar geboren als Dorien Mul. Ik ben na mijn eerste communie lang actief geweest als misdienette. Tijdens een motor vakantie in 2001 waarbij ik via Route 66 de USA heb doorkruist trof ik in de reisgroep André Schot aan. Na een halfjaar zijn we gaan samenwonen. Inmiddels zijn we bijna tien jaar getrouwd en trotse ouders van Anne (9, Eva (7) en Arjan (4). Door de probleemloze zwangerschap en geboorte van Anne wilde ik uit dankbaarheid meer met mijn geloof doen.Het vrijwilligerswerk is begonnen bij de doopwerkgroep. Op dinsdagochtend heb ik ruim 5 jaar het secretariaat van de St. Antonius bemant waar ik diverse taken verrichtte en koffie klaarzette voor na de Eucharistieviering. Vanuit deze “functie” ben ik 4 jaar geleden gevraagd om aan de pastoraatgroep deel te nemen. Nu met het samenvoegen van beide groepen begint het voor mij echt vorm, een richting, te krijgen. De nieuwe taken liggen in het verlengde van mijn privé- situatie. Te weten:(kinder-)catechese en een deel liturgie. Naast de PG ben ik contactouder van het kinderkoor.
Motorrijden is in het slop geraakt door de komst van de kinderen maar dankzij hen zijn er andere interesses bij gekomen. Zo maak ik graag een wandeling met Anne, bak ik cakejes met Eva en tuinier ik met Arjan.
De fusie zie ik niet als afscheid van je geloof noch gevoel. Het is als bij een verhuizing: wel verdrietig en een geschiedenis achterlatend. Maar tegelijk ook brengt het kansen en mogelijkheden met zich mee. Kijken hoe een ander iets doet. Een frisse wind doordat wat je hebt opgebouwd. Zo heb ik afscheid genomen van de doopwerkgroep om me meer te kunnen richten op de (kinder-)catechese en alle werkgroepen. Ik hoop dat ik die op deze manier nog beter kan begeleiden dan in het verleden met mijn ondersteunende taken.
Fusie betekent SAMENgaan dus we gaan er SAMEN wat moois van maken!

 

Martien TaxMijn naam is Martien Tax, 69 jaar en sinds 1972 woon ik met mijn vrouw Annelies in Ede. Na mijn loopbaan in het onderwijs werd ik gevraagd lid te worden van de pastoraatsgroep, waarop ik volmondig JA heb gezegd, al wist ik aanvankelijk niet, wat dat allemaal in zou houden.
Binnen de groep heb ik gekozen voor het profiel Liturgie, omdat ik daar de meeste affiniteit mee heb. Regelmatig ga ik ook voor in weekenddiensten in de Antoniuskerk of in de Emmauskerk (oecumenische viering).Het bezig zijn met liturgie en de voorbereiding van vieringen geven mij verdieping, inspiratie en voldoening.
Mijn activiteiten als lid van de pastoraatsgroep houden o.a. in:

  • contacten onderhouden met werkgroepen die met liturgie te maken hebben
  • mede-aanspreekpunt zijn voor parochianen en pastores
  • samen met de contactpersonen Liturgie van de andere geloofsgemeenschappen uit de T. Brandsmaparochie overleggen en activiteiten initiëren.

Met Dorien Schot, Marja Hardenberg en Nel Frumau als medeprofielhouders Liturgie worden zo diverse concrete zaken, die voorheen door een van de pastores werden uitgevoerd, nu door ons ingevuld.
Sinds 1 oktober 2012 is er één pastoraatsgroep voor beide katholieke gemeenschappen in Ede en werken we samen.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.