Algemeen Nieuws

Vastenactie 2020: Eindresultaat

Vastenactie 2020 Binnen onze parochie was dit jaar gekozen voor een project van de stichting Solidair met India. Dit project “hulp aan moeders van gehandicapte kinderen” was als “eigen doel” aangemeld bij de landelijke Vastenactie. Dat had als voordeel dat zij het door ons bijeengebrachte bedrag met de helft zouden verhogen. Behalve Rhenen dat een eigen project heeft, hebben alle locaties meegedaan. Door de sluiting van de kerken half maart vanwege de corona vervielen vele tweede collectes die voor dit doel bestemd waren. Ook de diverse activiteiten die ten behoeve van de vastenactie zouden worden georganiseerd konden hierdoor niet doorgaan.

Lees meer...  

Pater Leon Goertz cp overleden

Leon GoertzDe oud-pastoor van Renkum, pater Leon (Leo Joseph Gabriël) Goertz cp. is na een moeilijke periode van ziekte overleden op de leeftijd van 81 jaar. Hij was geboren op 4 januari 1939 te Maria Hoop en deed op 10 september 1959 zijn professie bij de Congregatie der Passionisten, en werd op 17 juli 1965 tot priester gewijd.

Lees meer...  

Ad Vernooij, diaken Doorwerth - Heelsum, overleden

Ad VernooijAd Vernooij, die diaken is geweest in de parochiekerken van Doorwerth (1990-2001) en Heelsum (1993-2001), is zaterdag 16 mei in de leeftijd van 87 jaar overleden. De uitvaartdienst in de kerk van OL Vrouw ten Hemelopneming te Renkum en de begrafenis op de R-K begraafplaats in Doorwerth vinden in besloten kring plaats.

Lees meer...  

U kunt nog stemmen voor Renkum als gastvrije kerk

Gastvrije kerkOp de website www.gastvrijekerk.nl kunt u nog stemmen voor de meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De OL Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Renkum staat vooralsnog op de eerste plaats.

Lees meer...  

Paasbrief Nederlandse bisschoppen

Pasen en Corona“Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.” Zo opent de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen hebben geschreven.

Lees meer...  

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum

Aartsbisdom UtrechtWe leven in een onzekere tijd, het coronavirus heeft om zich heen gegrepen en voor veel verdriet, onrust en angst gezorgd. De door de overheid getroffen maatregelen hebben diep ingegrepen in ons leven, ook veel kerkelijke vieringen kunnen niet door u worden bijgewoond, al blijven we natuurlijk wel bidden voor alle getroffenen en God vragen dat het virus zal verdwijnen. Nu kunnen helaas ook de vieringen van de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen zijn. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.

Lees meer...  

Jongerenkoor JKA op YouTube

JKA (in 2015)Het zijn bizarre tijden, ook voor onze parochie. We proberen er met z'n allen het beste van te maken en wij als parochieel jongerenkoor JKA willen daar graag bij helpen! Wij hebben als jongerenkoor een eigen YouTube kanaal waar opnames zijn te vinden van verschillende van onze liederen.

Lees meer...  

Toch Palmzondag met palmtakken in Doorwerth

De palmtakjes lagen op Palmzondag klaar in de Doorwerthse Mariakapel.Gezegende palmtakjes, zaterdagavond neergelegd in de kapel op de begraafplaats, waar parochianen op Palmzondag een takje konden komen ophalen. Gemeenschap Doorwerth De Schakel heeft iets bijzonders bedacht voor een Palmzondag zonder publieke viering en palmtakuitreiking.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.