Heel veel dank!

Heel veel dank!Inmiddels is het al weer bijna anderhalve maand geleden dat ik, in de laatste nacht van november, - nota bene vlak voor het feest van mijn 25-jarig jubileum in Ede -, geheel onverwacht door een hartinfarct werd getroffen.

Door kordaat handelen van mijn vrouw Annelies, was met een telefoontje naar 1-1-2 in korte tijd de ambulance paraat en werd ik, maar niet alleen ik, werden ook Annelies en onze toevallig aanwezige zonen Sjoerd en Koen op een kundige en vertrouwenwekkende wijze door de beide ambulancebroeders bijgestaan en geholpen. Binnen een uur lag ik op de OK van het Rijnstate-ziekenhuis waar een interventieteam onder leiding van een cardioloog mijn hart door middel van een ‘dotter-behandeling’ van de pijn verloste en met de plaatsing van een ‘stent’ de toevoer van zuurstofrijk bloed naar een deel van het hart weer mogelijk maakte. Daags daarna ben ik overgeplaatst naar de hartbewaking in het ziekenhuis Gelderse Vallei waar ik op 4 december ‘met ontslag’ ging.

Overweldigend en vooral ook bemoedigend waren en zijn nog steeds de zeer vele kaarten die we sindsdien hebben gekregen, de e-mails, de telefoontjes en bezoekjes, de prachtige boeketten en bloemstukken, kerstattenties, het grote hart, de tekeningen, de heerlijke maaltijden, de wensen, intenties en gebeden in de verschillende geloofsgemeenschappen. Zoveel aandacht in mooie, lieve woorden, tekenen en gebaren die, zoals Marinus van den Berg dat in een van zijn gedichten noemt, “voedsel is voor de ziel, onmisbaar als liefde!” Niet alleen voor mij, maar ook voor Annelies en voor heel ons gezin.

Daarom wil ik, willen wij hierbij onze bijzondere dank uitspreken aan allen die van nabij en wat verder weg hebben meegeleefd met ons, met mij. Het is een geschenk en een zegen te weten en te ervaren dat er zo veel mensen op mij en ons betrokken zijn. Dat doet je hart echt goed!

De komende tijd zal ik vooral bezig zijn met het opbouwen van mijn conditie en het vertrouwen in mijn lichaam weer te hervinden. Een periode allereerst van fysiek revalideren maar ook van bezinnen op mijn werken in de parochie z. Titus Brandsma. Graag wensen wij ook u toe voor het nieuwe jaar: gezondheid, liefdevolle aandacht en Zegen.

Hans Lucassen

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.