Goede Week en Paasvieringen 2013

Hans Memling (ca. 1430 – 1494) Taferelen uit de Passie van ChristusHet afgelopen jaar vond er een grote verandering plaats in de vieringen van de Goede Week in onze parochiekerken. Voor het eerste vierden we Witte Donderdag en de Paaswake met 2 of 3 gemeenschappen samen.

Dit was ingegeven door de wens van ons bisdom om bij die gelegenheid alleen Eucharistie te vieren. Het was even wennen en ongemakkelijk. Maar bij de nabeschouwing bleek dat er veel energie was gestoken in het goed laten verlopen van deze vieringen en de deelname van de parochianen viel zeker niet tegen.
Dit jaar zetten wij dit ongewijzigd voort. Wel zullen in elke combinatie dezelfde priesters voorgaan in beide vieringen. Ook nu weer zal een teamlid betrokken zijn bij de voorbereiding en de viering zelf.
Er is een gewijzigde situatie opgetreden rond de kerken van Ede. Voor het eerst vieren de gemeenschappen van Antonius van Padua en Goede Herder nu samen in de Antoniuskerk. Dat geldt voor alle vieringen na Palmzondag, de dag waarop de Goede Herderkerk aan de eredienst zal worden onttrokken. De spits wordt dus afgebeten in de Goede Week en wel samen met de gemeenschap van Bennekom: Witte Donderdag in Bennekom en Paaswake in Ede.

Voor Goede Vrijdag heeft het bisdom ook nieuwe instructies gegeven. Het is wenselijk dat de officiële viering van de Goede Vrijdag, de zogenaamde Plechtigheden volgens het Romeins Missaal, door een priester worden gecelebreerd. In onze parochie zal dit gebeuren op drie locaties, te weten in Wageningen (Eucharistisch Centrum), in Ede en in Veenendaal. Op de andere locaties kunnen naar eigen inzicht kruisweg en/of kruishulde worden gehouden, hierin kunnen zowel parochiële voorgangers en pastoraal werkers voorgaan.

Op Pasen zijn er geen opvallende veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Zo mogelijk zijn er Eucharistievieringen in de kerken waar geen paaswake is gehouden. In deze kerken worden tevens de paaskaars en het doopwater binnengebracht vanuit de kerk waar de Paaswake is gehouden. Waar mogelijk zullen ook gezinsvieringen met Pasen zijn, omdat er op paaszaterdag geen gezinsviering in de vooravond meer kan worden gehouden.

Hopelijk wordt er ook dit jaar weer met inzet en creativiteit op deze nieuwe situatie ingespeeld. Een overzicht van de vieringen in de gehele parochie vindt u bijgaand.

Pastoraal Team.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Schema vieringen en voorgangers GW en Pasen 2013.pdfSchema vieringen en voorgangers GW en Pasen 2013.pdf2013-03-01

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.