Enthousiaste belangstelling Liedmiddag Bennekom

LijdenstijdAfgelopen zaterdag 16 maart werd in de RK Kerk van Bennekom een liedmiddag georganiseerd door de Raad van Kerken Bennekom. Met als thema “Diep in het vlees geraakt” stonden liederen centraal die bijbehoren aan de lijdenstijd.

De middag werd geleid door musicus Marcus de Haard die liederen van verschillende stijlen en vanuit diverse invalshoeken uiteen zette. Niet alleen vanuit theologisch en liturgisch oogpunt, maar ook legde hij de aandacht op de muzikale ontwikkeling die liederen door de eeuwen heen hebben gekregen. “… hoe beleefde men toen, en hoe waardeert men nu, in het heden…”

Naast traditionele reformatorische liederen uit vroeger tijd legde hij ook duidelijk een relatie met het heden. Interessant daarbij was soms de melodische verhouding tegenoverstaande een soms uit de toon vallende begeleiding die in de loop der geschiedenis melodieën liet evolueren. Marcus schuwde het niet om dit te illustreren aan de hand van onder andere de zogenaamde kerktoonsoorten.

Als bijna vanzelfsprekend werd ook een ‘choral’ van Isaac Watts uit Bachs Mattheuspassie behandeld. Opvallend hierbij was de souplesse waarmee sommige zangers zich in korte tijd hun partij eigen maakte. Circa 30 zangers luisterden aandachtig, zongen vol overgave en lieten zich ‘meeslepen’ in de ingetogen sfeer die past bij deze muziek.

Organist deze middag was Edwin Fredriks.

Tijdens een pauze en na afloop werd met de cursusleider nog boeiend nagepraat over het aangereikte en geleerde materiaal. Kortom: een dag die ‘hongert’ naar meer.

Voor nadere informatie over volgende studiedagen: Janneke Postma (Tel. 0318 415 813. Email )

 

Liedmiddag Bennekom

Klik op de foto om te vergroten.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.