Dankwoord Jan Olimulder

Jan OlimulderOp zaterdag 20 april mocht ik een warm afscheid vieren van mijn werk als pastor en van de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Het waren bijna zeven vette jaren.

Ik heb veel mensen ontmoet en ruim medewerking, vertrouwen en betrokkenheid ervaren. Het waren ook moeizame jaren waarin overgangen op diverse gebieden moesten worden voltrokken. Velen voelden zich hiermee niet gelukkig, en sommigen haakten af. Ook voor mij waren sommige ontwikkelingen moeilijk mee te maken.

En er waren heel verdrietige incidenten en schandalen die ons geen goed deden.

Toch bleven veel mensen trouw. Daar ben ik dankbaar voor.

Bijzonder fijn was het om met zoveel mensen samen te werken in mijn profiel liturgie, en te werken aan scholing en voortgang op diverse gebieden. Dit kwam bijzonder mooi tot uiting in de afscheidsviering en het klein symposium dat daaraan voorafging. Iedereen die daaraan meegewerkt heeft , als zanger of musicus, als spreker en lector, als koster en fleurist, als gastheer en gastvrouw, in de organisatie op voor- en achtergrond en met de gelegenheidsexpositie: iedereen van Harte Bedankt.

En vergeef me als ik iets of iemand over het hoofd zie.

Het was een fantastische dag voor mij, mijn gezin en familie.

Ik dank iedereen die mij het beste heeft gewenst of warme woorden heeft toevertrouwd, mondeling, met een mooie kaart of e-mail, of met een gift in welke vorm dan ook.

Het pastoraal team en het parochiebestuur dank ik eveneens voor de goede samenwerking en de hartelijke woorden, bovenal voor het vertrouwen dat ze in mij hadden.

Wat de toekomst betreft, wil ik nog enige activiteit voor onze parochie aan de dag blijven leggen, maar niet op de terreinen die u van mij gewend was, b.v. voorgaan in vieringen of begeleiden en opzetten van activiteiten en cursussen. Ik heb aangeboden aan een van onze locaties om een dagdeel per maand bezoeken te brengen aan mensen die het nodig hebben en die de pastoraatgroep voordraagt. En verder zal ik in Wageningen onder de hoede van de Raad van Kerken meewerken aan het opzetten van het Coventry gebed voor de vrede, in verbinding met verschillende steden over de hele wereld die met oorlogsgeweld te maken hadden. U zult hierover binnenkort meer kunnen horen. Ik bind mij voor twee jaar aan deze activiteiten vanaf 1 november a.s.

Ik ga eerste een paar maanden uitrusten en nadenken over een zinvolle tijdsbesteding. Er zitten veel ideeën in mijn hoofd, maar optrekken met mijn kleinkinderen is zeker.

Het ga u goed.

Jan Olimulder

 

Zie hier voor de overweging en de afscheidsviering gehouden op 20 april..

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.