Sacramentsdag te Renkum op 2 juni

Sacramentsdag 2 juni te RenkumHet feest van Sacramentsdag, dat gevierd wordt op de tweede zondag na Pinksteren, wordt tegenwoordig minder markant gevierd dan vroeger, toen het nog op de tweede donderdag na Pinksteren gevierd werd, zoals nu nog in Duitsland, waar het een vrije dag is.

De donderdag verwijst naar de Witte Donderdag, waarop Jezus het sacrament van de eucharistie heeft ingesteld. Sacramentsdag is een dankfeest voor de instelling van de eucharistie. Het wordt vaak gevierd met een processie. De processie op Sacramentsdag is een symbolische verbeelding van onze levensweg, waarop God met ons meetrekt. Zoals het Joodse volk met de ark van het verbond door de woestijn trok, en Jezus met zijn leerlingen door de straten en de velden van Galilea, zo trekt Hij nu met ons mee in ons dagelijks leven, hetgeen we tot uitdrukking brengen door de Sacramentsprocessie. Deze zal in de parochie Zalige Titus Brandsma, voor het eerst sinds vele jaren, gehouden worden op Sacramentsdag 2 juni in het processiepark te Renkum. We beginnen om 15.00 uur met een korte gebedsdienst (lof) in de kerk te Renkum (Dorpstraat 1) waarna we met het Sacrament in processie door het bedevaartspark trekken. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen. Meisjes die pas hun eerste communie hebben gedaan mogen, eventueel met hun mooiste jurkjes aan, komen met bloemblaadjes om die te strooien voor de processie uit. Misdienaars kunnen met togen en toortsen uit de kerk van hun locatie meelopen. Na het lof en de processie is er gelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament waarover u hieronder kunt lezen.

Aanbidding op Sacramentsdag van 17.00 – 18.00 uur

In het kader van het jaar van het geloof heeft Paus Franciscus alle gelovigen ter wereld opgeroepen om op Sacramentsdag (Zondag 2 juni) tot een uur aanbidding van het H. Sacrament van 17.00 uur tot 18.00 uur. In de parochie Titus Brandsma geven wij aan die uitnodiging gehoor door in de kerk van Renkum (Dorpstraat 1, Renkum) na de processie en het lof, op dat tijdstip gelegenheid te bieden tot stille aanbidding van het H. Sacrament.

Over de betekenis van de aanbidding heeft onze vorige paus o.a. het volgende gezegd;

Aanbidding buiten de heilige Mis zet voort en maakt intenser wat tijdens de liturgische viering is gebeurd. Immers, “alleen in de aanbidding kan een diep en waarachtig ontvangen rijpen. En juist in deze persoonlijke daad van ontmoeting met de Heer rijpt vervolgens ook de sociale zending die in de Eucharistie opgesloten ligt en die niet alleen de barrière wil slechten tussen de Heer en ons, maar ook en vooral de barrières die ons van elkaar scheiden”. “Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh. 6,51). Met deze woorden openbaart de Heer de ware betekenis van de gave van zijn leven voor alle mensen. Zij tonen ons ook het diepe medelijden dat Hij heeft met iedereen. De christengelovigen moeten, als ze Eucharistie vieren, zich er steeds meer bewust van worden dat het offer van Christus voor allen is en de Eucharistie hen er daarom toe aanzet zelf ‘gebroken brood’ voor anderen te worden en zich dus in te zetten voor een rechtvaardiger en broederlijker wereld.

Jezus roept ook vandaag zijn leerlingen nog steeds op zich persoonlijk in te zetten: “Geeft gij hun maar te eten!” (Mt. 14,16). De roeping van ieder van ons is werkelijk om samen met Jezus gebroken brood voor het leven van de wereld te worden.

(Uit: Paus Benedictus XVI, Sacramentum caritatis, 66 en 88)

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.