Lichtprocessie 15 augustus in Renkum

LichtprocessieWie in Lourdes is geweest, weet hoe indrukwekkend de lichtprocessie is.

Ook in het bedevaartsoord Renkum (Dorpstraat 1) wordt op het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming op 15 augustus een lichtprocessie ter ere van Maria gehouden, aansluitend aan de eucharistieviering.

De eucharistieviering begint om 19.00 uur en wordt gecelebreerd door hulpbisschop Mgr. H. W. Woorts en pastoor Henri ten Have, waarbij de zang verzorgd wordt door het gemengd koor van Renkum. De lichtprocessie sluit aan op de eucharistieviering.

Van harte welkom.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.