Studiemiddag CSLK: Afscheid neoliberalisme?

CSLKHet Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit voor zijn studiemiddag "Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waarden in de politiek?" op vrijdag 20 september 2013.

 

Achtergrond

In de samenleving, in de economie en de politiek vindt een herijking plaats van normen en waarden. Het is duidelijk gebleken dat zonder een adequaat ethisch kader personen en instituties ontsporen. Dit besef is versterkt door het duidelijk falen van het zgn ‘neoliberalisme’, waarbij steeds meer (overheidstaken) bij de markt kwamen te liggen. Immers ook de markt moet ethisch worden ingekaderd, want an sich kent deze niet of nauwelijks normen en waarden.

Op deze studiemiddag wordt de aandacht gericht op ontwikkelingen ter zake in twee politieke partijen, t.w. de PvdA en het CDA.

Nadat de PvdA tijdens de kabinetten Kok “de ideologische veren had afgeschud”, lijkt er weer meer oog te komen voor het belang van normen en waarden als grondslag voor de politiek. Zo is op het partijcongres van 27 april 2013 een resolutie aangenomen onder de titel Over wat van waarde is, gebaseerd op een studie van de Wiardi Beckman Stichting.

In het CDA is deze discussie nooit verstomd. Daar is echter de energie vooral gestopt in de vernieuwing van de beginselen. Heel interessant is in dit verband het rapport Rijnlands Denken en Doen, dit jaar opgesteld door een werkgroep van CDA-Friesland.

Beide stukken raken ook aan het katholiek sociaal denken. Ook hierin vindt de laatste jaren een revitalisering plaats en een vernieuwd doordenking van de samenleving vanuit de christelijke sociale ethiek (zie p. Benedictus XVI, Caritas in veritate en het in 2009 verschenen Compendium voor de Sociale Leer van de Kerk). Het centrum wil daarom op deze studiemiddag met elkaar in gesprek gaan. Waar wordt in dezelfde richting gewezen en waarin gaan we uiteen? Worden hiermee lijnen geschetst voor Nieuwe waarden in de politiek?

Wie, wat, waar, wanneer en hoe

De studiemiddag wordt georganiseerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk.

Uitgenodigd zijn allen die zich door de thematiek aangesproken voelen, met name zij die politiek actief zijn en/of daarin geïnteresseerd zijn. De lezingen zullen gepubliceerd worden in de serie Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Wanneer: vrijdag 20 september 2013. Tijd: 13.00-16.30 uur

Aanmelden zo spoedig mogelijk en liefst vóór 1 september bij: of telefonisch op 0252-345 345 (Tiltenberg).

Meer informatie bij de secretaris van het CSLK, mw. Marieke Karsten, tel. 0252-345345, en op de site van het Centrum (www.cslk.nl).
Toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten.
Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang
Openbaar vervoer: Connexion bus 9, éénmaal per uur, om 12.09 uur, vanaf station Heemstede. De bus stopt tegenwoordig bij de Bartenbrug, op 10 minuten loopafstand van de Tiltenberg.

Programma

Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waarden in de politiek?

13.00 uur Ontvangst en registratie
13.30 uur Opening door de dagvoorzitter
13.40 uur Rene Cuperus (WBS), Over wat van waarde is.
14.20 uur Gerard van Wissen, reactie vanuit de Katholieke Sociale Leer.
14.50 uur pauze
15.00 uur Hein Pieper, Rijnlands Denken en Doen.
15.30 uur Fred van Iersel, reactie vanuit de Katholieke Sociale Leer.
16.00 uur Panel gesprek onder leiding van de dagvoorzitter.
16.30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
Drankje

 

Personalia

Rene Cuperus is als senior wetenschappelijk medewerker in dienst van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid en columnist van de Volkskrant.

Fred van Iersel is bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en beoefenaar van de sociale leer van de Kerk.

Hein Pieper is partijvoorzitter van de provinciale afdeling Overijssel van het CDA en oud-lid van de Tweede Kamer.

Gerard van Wissen is emeritus hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, docent sociale leer van de Kerk en voorzitter van het Centrum voor de sociale leer van de Kerk.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.