Gelderse Bedevaart 2013

Gelderse BedevaartOp zondagmiddag 20 oktober 2013 zal de jaarlijkse traditionele Gelderse bedevaart plaatsvinden ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum.

Renkum is éen van de oudste Mariabedevaartsoorden van boven de grote rivieren.

Plaats: R.K. Parochiekerk O.L.V ten Hemelopneming Renkum, Dorpsstraat 1. Gelovigen van alle parochies uit Gelderland worden uitgenodigd om deel te nemen.

Het programma is als volgt:

14.00 uur: Bloemenhulde ter ere van O.L.V van Renkum met rozenkransgebed voor de intenties van de aanwezigen
14.30 uur: De plechtige Heilige Mis, met pastoor P. Scholten van parochie Levend Water te Doesburg en pater H. Maessen (Lazarist)
Aansluitend:
15.30 uur: Lof en uitstelling van het Allerheiligste Sacrament

De St. Ceaciliakoren van Doesburg en Giesbeek gaan het bedevaartsprogramma muzikaal begeleiden, o.l.v dirigent dhr. H. Elbers. Organist is dhr. T. Wigman. Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig ontmoeting in de pastorie. Toegang is gratis! Er is wel een collecte voor de hoge onkosten.

Vanuit Arnhem en Wageningen/Ede station is de parochiekerk bereikbaar met buslijn 52, uitstappen Renkum, halte Don Boscoweg. Meer informatie: www.mariavanrenkum.nl, doorklikken naar de gebedskring.

 

De Bedevaart in vroegere tijden

De Bedevaart in vroegere tijden.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.