De ruimte van het gebed

Bisdom BredaOp zaterdag 25 januari organiseert het bisdom van Breda een symposium over het getijdengebed in de parochie. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft aanbevolen om het getijdengebed in de parochie (weer) tot een gemeenschappelijk gebed te maken van de hele Kerk.

Dit symposium wil bevorderen dat het getijdengebed in het parochieleven ingang vindt.

Programma

Mgr. Liesen verzorgt op deze dag een inleiding over het getijdengebed en het bevorderen van het getijdengebed in de parochie. Daarna is er een forumgesprek voorzien. In de middag is er keuze uit vier werkwinkels. De dag wordt afgesloten met het avondgebed.

Werkwinkels:

 • Werkwinkel 1: Psalmodie: het bidden/zingen van psalmen (Nederlands/gregoriaans)
  Workshop o.l.v. Zuster Marie-Louise Egbers, franciscanes van Mariadal. Zij is een autoriteit op het gebied van de gregoriaanse gezangen op semiologische basis.
 • Werkwinkel 2: Lezen uit de Schrift
  Workshop o.l.v. Han Akkermans, (pastoor te Roosendaal) over de techniek van het (voor)lezen.
 • Werkwinkel 3: Bidden (slotgebeden en Onzevader)
  Workshop o.l.v. zuster Martha Verstraeten, abdis van de benedictinessen in Oosterhout.
 • Werkwinkel 4: Zingen van hymnen, een veelheid van tonen
  Workshop o.l.v. Jan Schuurmans, diocesaan functionaris voor de kerkmuziek en dirigent van de kathedrale cantorij.

Meer informatie en aanmelden:
Symposium ‘De ruimte van het gebed’ over het getijdengebed in parochies
Zaterdag 25 januari 2014
9.30 uur tot 17.00 uur

WZC Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46
4847 DK TETERINGEN

Kosten € 25 per deelnemer

Gelieve aan te melden via E of T 076 5223444

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.