Het lied van de bomen

Het lied van de bomenEen nieuw Project van "Carmina Ludens" in de Bernulphus,Oosterbeek. Carmina Ludens – de muziektheatergroep uit Nijmegen – was al meerdere keren te gast in onze kerk. Ditmaal met "Het lied van de bomen", een groots opgezette voorstelling. "Laat me je het lied van de bomen zingen, opdat je er een gelouterd mens van wordt". Zo begint het nieuwe programma.

Het lied van de bomen kent vele schakeringen. Het is een lied van dankbaarheid en schoonheid maar ook van droefheid om de verwoesting van de natuur. Een lied van liefde en verlies, van vruchtbaarheid en dood. Een lied van en over de mens, onszelf.

We hebben aan bomen veel te danken. Hun schier eindeloze variëteit in bladvormen, bloemen en vruchten is verbazingwekkend en in alle seizoenen van het jaar zijn zij van een stille, indrukwekkende schoonheid. Met hun bloesems geven ze ons geur en honing, hun bladeren zorgen voor zuurstof, hun hout blijft, naast alle kunststof, een onontbeerlijk materiaal voor eindeloos veel toepassingen.

Bomen hebben alles van doen met wie wij mensen zijn. Vaak worden zij gezien als beeld van onze emoties. Nog steeds staat in veel landen de meiboom voor voorjaar en ontluikende liefde, is de boom met de slang uit het paradijs een beeld van verleiding, is de treurwilg een uitdrukking van teleurstelling in de liefde.

In onze geürbaniseerde samenleving zijn we losgeraakt van de natuur, maar nog niet zo heel lang geleden waren bomen symbool van veilig thuis zijn. Ze stonden immers, stevig geworteld, bij het huis als wachters die generaties overleefden. De huidige populariteit van stamboomonderzoek zou erop kunnen duiden dat mensen op zoek zijn naar hun wortels en naar sociaal verband. Niet voor iedereen is er dat veilige thuis. Dat horen we in een ontroerend Jiddisch lied waarin een vrouw er alleen maar, in tranen, van kan dromen.

Wie een voorstelling maakt over bomen, bos en wouden kan natuurlijk niet om bossprookjes heen. Enkele elementen daarvan zijn in onze voorstelling te zien. In veel alledaagse uitdrukkingen ("een boom van een kerel", "de eik is geveld") maar ook in literatuur, psalmen en muziek wordt de mens vergeleken met een boom.

In het gedicht Anchar van de Russische dichter Poesjkin wordt de niets ontziende machthebber (lees de Tsaar) vergeleken met een gifboom die heel zijn omgeving (lees: het Russische volk) vergiftigt met zijn valse ideologie, en het zo alle levensadem ontneemt. In contrast daarmee staat psalm 1, over de mens die weigert mee te doen aan machtspraktijken en uitbuiting van anderen. Die houding, bedacht zijn op het goede voor anderen, kan mensen bevrijden van onderdrukking en bijdragen aan een toekomst waar "de zon blinkt op de rotsen en de amandelbomen bloeien", zoals in Ligo akoma van Theodorakis gezongen wordt.

In de stralende psalm 92 voor dubbelkoor van de Italiaanse renaissancecomponist Rossi wordt de mens die gerechtigheid zoekt vergeleken met een vruchtbare boom. We kunnen deze psalm zien als een alternatief verrijzenislied. Met dit visioen sluiten we "Het lied van de Bomen" af.

Het verhaal "De gulle boom" loopt als een rode draad door de voorstelling heen. Het blijkt op verschillende manieren geïnterpreteerd te kunnen worden. Sommigen zien er de egoïstische uitbuiting van de natuur in. Anderen het beeld van een zich totaal gevende God. Weer anderen een ouderschap dat tot het uiterste gaat. Aan u de keuze.

St Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek.
Zaterdag 15 maart 2014 om 20.00 uur.
Artistieke leiding: Hein Vrijdag. Muzikale leiding: Monique Verhoeven m.m.v .orkest en lichtgroep.

Entree: €12.00 (inclusief tekst / informatieboekje). Jongeren t/m 16 jaar hebben gratis toegang.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.