Pastorale brief Pausbezoek

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft vrijdag 14 februari een pastorale brief, gericht aan alle Rooms-Katholieken in Nederland, verspreid onder de parochies.

Onderwerp van de brief is het grote enthousiasme dat onder de Nederlandse bevolking leeft voor een pausbezoek. Zie de bijlage voor de volledige brief.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Pastorale Brief Pausbezoek 2014.pdfPastorale Brief Pausbezoek 2014.pdf2014-02-18

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.