Voor Heelsum, Doorwerth, Oosterbeek en Renkum

Aan alle parochianen van de geloofsgemeenschappen in Heelsum, Doorwerth, Oosterbeek en Renkum. In oktober hebben wij (de locatieraden en de pastoraatsgroepen) u geïnformeerd over de samenwerking tussen onze vier geloofsgemeenschappen.

Met de informatie die u ons op die bijeenkomst heeft aangereikt zijn we verder gaan werken aan het organiseren van de samenwerking. Zowel de locatieraden alsmede de pastoraatsgroepen zijn hier intensief bij betrokken. Niet alles wat u naar voren heeft gebracht kan worden gerealiseerd. Maar we hebben met uw wensen zo goed mogelijk rekening gehouden.

Inmiddels is er een intentieverklaring opgesteld en goedgekeurd door alle partijen.

Nu gaat het echt beginnen. En dat kan niet zonder u. Daarom willen wij u graag uitnodigen om, samen met ons, in gesprek te gaan over de kansen die er nu liggen. En misschien komen er ook wel knelpunten naar voren. Wij roepen u op om uw stem te laten horen.

De informatieavond zal gehouden worden op dinsdag 18 maart om 20.00 uur in de kerk van onze geloofsgemeenschap in Heelsum. Het adres is Kamperdijklaan 2. Op die avond zal een delegatie van het parochiebestuur en van het pastoraal team aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomst zal ook de intentieverklaring worden ondertekend. Ook stellen wij graag de leden van de nieuwe regioraad HDOR aan u voor alsmede de leden van de HDOR pastoraatsraad.

Het zal dus een feestelijk moment worden in tijden van schaarste en terugloop. Maar we doen dit in het vertrouwen dat we samen de pastorale presentie kunnen waarmaken (of ‘waarborgen’) in onze gemeenschappen.

Wij hopen u op 18 maart te mogen begroeten in Heelsum.

De locatieraden en pastoraatsgroepen van Heelsum, Doorwerth, Oosterbeek en Renkum.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.