Laatste boodschap van emeritus pastoor H.J.D. Smitz

Hieronder vind u de laatste boodschap van overleden emeritus pastoor H.J.D. Smitz van Wageningen.

Wilt u de inhoud van de kaart aan de parochianen meedelen en hen te vragen mij te gedenken in hun gebed.

Goede herinneringen bewaar ik aan de jaren dat ik bij bij u als pastoor aanwezig mocht zijn. U hebt mij altijd goed opgevangen en bijgestaan op het heilzame, maar ook kwetsbare, pad van de pastoraal. Ik wil God en u hartelijk bedanken.

Uw gelovig en blijmoedig vertrouwen, in de vreugdevolle momenten van het leven en nog meer in de donkere dagen. Dat is voor mijzelf een sterke steun geweest in mijn eigen leven.

Bedankt

Pastoor Smitz

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.