Heiligverklaring van twee pausen

Twee pausenPaus Franciscus verklaart deze Tweede Zondag van Pasen twee van zijn voorgangers heilig: de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II. Twee nieuwe heiligen die bovendien voor vele gelovigen van nu bekende personen zijn: dat maakt de ‘voorbeeldfunctie’ die van heiligen uitgaat in dit geval extra krachtig. De 27ste april van dit jaar is daarom des te meer een vreugdevolle dag voor heel de R.-K. Kerk.

Kardinaal Eijk heeft een kort woord geschreven bij gelegenheid van deze heiligverklaring. U kunt het vinden in bijgevoegd document.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.