Het Coventry gebed in Wageningen

Het Coventry gebed voor Vrede en Verzoening is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de Engelse stad Coventry, waar in november 1940 tijdens het bombardement op de stad ook de St. Michael kathedraal verwoest werd. Toen de resten waren afgekoeld en de kerk weer kon worden betreden, vond provoost Howard balken die in de vorm van een kruis lagen. Daarin werd een appèl voor vrede gezien dat navolging moest krijgen.

De inwoners van Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken die Europa in de jaren daarna in de ban hield, zochten contact met verwoeste Duitse steden zoals Kiel, Dresden en Berlijn. Zo ontstond het initiatief tot een voortdurend gebed voor Vrede en Verzoening. Over de hele wereld is daarna de “cross of nails” beweging ontstaan, genoemd naar het kruis van spijkers uit het dak van de verbrande kathedraal van Coventry (www.crossofnails.org).

Inmiddels doen 160 kerken over de hele wereld mee aan deze beweging. In deze kerken wordt iedere vrijdagmiddag om 12.00u het Coventry gebed voor Vrede en Verzoening gebeden, waardoor mensen zich over de hele wereld met elkaar verbonden weten. In Nederland zijn de deelnemers de Laurenskerk (Rotterdam), de kerk aan het Bezuidenhout (Den Haag), de Abdijkerk (Middelburg), de Lebuinuskerk (Deventer), de Stevenskerk (Nijmegen), de Walburgiskerk (Arnhem), de Catharinakerk (Doetinchem) en de marinebasis in Den Helder. Doesburg (Martinikerk) en Londen (Austin Friars) bereiden zich voor om van start te gaan. In Nederland is ook een Coventry Beraad opgericht.

Het Coventry gebed is thuis in de stad van de Bevrijding, Wageningen, die onder het oorlogsgeweld geleden heeft. De Grote Kerk liep tot tweemaal toe grote schade op, onze Johannes de Doperkerk verloor o.a. zijn toren en de Doopsgezinde Kerk én de synagoge, die elkaars buren waren, werden volledig verwoest.

Het Coventry gebed kent een vaste orde van dienst met een eenvoudige vorm. Het gebed wordt ieder vrijdag gehouden om 12.00u in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk en duurt ca. 20 min. Het Coventry gebed wordt oecumenisch gedragen door de Raad van Kerken Wageningen. Emeritus pastor Jan Olimulder heeft aangeboden twee jaar lang de initiatiefgroep en de voorgangers te begeleiden. Voor meer informatie en opgave: (tel.0317-411109 / 06-22186608) of (tel.026-3231689 / 06-18648643).

 

De verwoeste kathedraal in Coventry  Het beschadigde Hotel De Wereld  Coventry gebed in de dagkapel

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.