Terugblik eerste Tituszondag

Titus Brandsma, in Karmelietenhabijt, met zijn hoogleraarstoga over de arm,  Hoogleraar, maar in de eerste plaats medemens en medechristenZondag 31 augustus was de eerste gezamenlijke viering voor alle parochianen van de Titus Brandsmaparochie in de kerk van Wageningen. De kerken van de andere locaties bleven gesloten.

In het teken van Titus Brandsma

De viering stond in het teken van de naamgever van onze parochie. De zalige Titus Brandsma, pater Karmeliet, theoloog, hoogleraar wijsbegeerte en mystiek, die zijn verzet tegen de nazi's in 1942 met de dood moest bekopen in het concentratiekamp Dachau. In 1932 hield Titus Brandsma als rector magnificus van de universiteit in Nijmegen zijn beroemde rede over het godsbegrip, waaraan pastoor Henri ten Have in zijn inspirerende preek refereerde.

De eerste zinnen van die rede zijn nog altijd actueel: "Onder de vele vragen die ik mijzelf stel, houdt wel geen mij meer bezig dan het raadsel, dat de zich ontwikkelende mens, prat en fier op zijn vooruitgang, zich in zo grote getale afkeert van God. Ontstellend is het, dat wij in onze tijd van zo grote vooruitgang op allerlei gebied staan voor een, als een besmettelijke ziekte voortwoekerende godsontering en godsontkenning. Hoe is het godsbeeld zo verduisterd, dat zovelen er niet meer door getroffen worden? Is daar tekort alleen aan hun zijde? Of wordt er iets van ons gevraagd om het weer in helderder licht te doen stralen over de wereld en mogen wij de hoop hebben, dat een studie van het godsbegrip deze grootste aller noden tenminste lenigen zal?"

De volledige preek is hier te lezen. De lezingen zijn genomen uit het Boek Wijsheid 3, 1-9, de brief van de Apostel Paulus aan Timoteus 2, 3-13 en het Evangelie volgens Lucas 6, 27-36. Een aanrader voor ieder die op zoek is naar wat in deze tijd van ons gevraagd zou kunnen worden.

Projectkoor

De viering werd muzikaal opgeluisterd door een "projectkoor" van ongeveer 50 zangers uit de hele parochie onder leiding van Ronald de Haan. De indrukwekkende Missa Brève in C van Charles Gounod vulde de kerk, geweldig wat in korte tijd tot stand werd gebracht.

Jaarthema

Toos Ettema presenteerde namens de Jaarthemagroep het programmaboekje voor het komende jaar met als thema "Tussen de stilte en het woord". De boekjes zijn in alle locaties verkrijgbaar.

Ontmoeting bij de koffie

Na afloop van de viering stond de koffie klaar met iets lekkers en was er ruimte voor ontmoeting en een gesprek met - zo riep Henri ten Have ons op - ten minste één parochiaan die je niet kende.

Wandeling

Voor de liefhebbers was er aansluitend de parochiewandeling. Onder de bezielende leiding van Henk Koop liepen we vanuit de kerk, langs de Joodse begraafplaats en de Diedenweg (lang geleden de Dodenweg ofwel de weg naar de christelijke begraafplaats buiten bewoond gebied) langs een smal wandelpad met een prachtig uitzicht op de Rijn richting de steenfabriek. De wandeling voerde ons door de uiterwaarden. We liepen in stilte het gedeelte door het begrazingsgebied waar de paarden los lopen en soms gevaarlijk dichtbij kwamen. Op een enkele venijnige bui na en donkere wolken op afstand hielden we het droog. Door het centrum en langs de restanten van het kasteel van Wageningen kwamen we weer terug in het parochiecentrum en was er weer koffie.

Al met al een bijzonder geslaagde eerste "Tituszondag" met dank aan allen die bij de voorbereidingen en de uitvoering waren betrokken!

Volgende Titusviering

De volgende Tituszondag is op 29 november, u bent van harte welkom!

Namens het Parochiebestuur,
Kika IJsselmuiden

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.