Misdienaarsdag (Tarcisiusdag)

Heilige TarcisiusHet jaarprogramma van de jongerenactiviteiten van 2014-2015 is een beetje aangepast. De misdienaarsdag (Tarcisiusdag) is een week verschoven vanwege het KJD-festival: de misdienaarsdag vindt nu plaats op zaterdag 13 juni (i.p.v. 6 juni).

Verder zijn de data van de zomeractiviteiten bekend. Tenslotte wil ik uw aandacht vragen voor de vormelingendagen (zie jaarprogramma). De nieuwste en definitieve versie van het jaarprogramma vindt u hier.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.