Leerhuis Oosterbeek - De rijkdom van Psalmen

PsalmenDe Psalmen maken een wezenlijk deel uit van zowel de joodse als de christelijke liturgie. Ze worden gezongen in de synagoge, de kerk en de huiskamer: op sabbat en zondag, maar ook bij de vieringen op de feestdagen. Het Bijbelboek Psalmen wordt in het Hebreeuws aangeduid als Tehillim, wat samenhangt met het werkwoord ‘halal’ – juichen, jubelen, prijzen.

Ons woord ‘Psalm’ komt uit de Griekse vertaling van het Oude Testament (de Septuaginta) en geeft het Hebreeuwse woord ‘mizmor’ weer, dat vaak in het opschrift bij de afzonderlijke psalmen gebruikt wordt: Mizmor leDavid - Een psalm van (toegeschreven aan, behorend tot) David. Het werkwoord ‘psalloo’ geeft aan: het snarenspel bespelen en daarbij zingen.

Het Leerhuis Oosterbeek biedt een volledig programma aan rondom Psalmen en haar rijkdom. Zie voor dit programma het bijgevoegde document.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Leerhuis Oosterbeek 2014-2015.pdfLeerhuis Oosterbeek 2014-2015.pdf2014-10-30

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.