Kyrie Passieconcert in Bernulphus

Kyrie PassieIn de Bernulphuskerk te Oosterbeel is er op 28 maart een Kyrie Passieconcert. Dit concert opent - én sluit - met een aangrijpende Kyrie uit de Russische Orthodoxe Kerk. Heer ontferm U! Ontferm U over de donkerheid en verwarring in deze wereld, en over die in onszelf.

Eerst hoort u liederen uit de Russisch Orthodoxe Kerk. In het tweede deel luistert u naar ontroerende en zelden gehoorde negrospirituals, en naar werken van o.a. Franck, Tosti, Durante. Aan het slot klinkt opnieuw het Kyrie. Een concert, omsloten door ‘Heer ontferm U!’; een concert als een gebed.

Dit concert wordt gegeven door de lyrisch bas Jacob Vermaat die door heel het land al veel concerten gaf. Zijn sonore bas klinkt verrassend Russisch. Hij is geïnspireerd door de mystieke zangstijl in de Russische kerken en kloosters zoals dat eeuwen en eeuwen lang ging. Ze hebben een pure ongekende bijna ruwe middeleeuwse kracht. Complex in hun eenvoud. Naar binnen gekeerd, introvert, zelfs bij vreugde. Devoot, en tegelijk taai, koppig en vasthoudend. Gezangen als pure gebeden. Getoonzette iconen, verklankt mystiek verlangen als vensters op de hemel. Die puurheid hoort u ook terug in het verdere programma.

Plaats en tijd:
Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek
Zaterdagavond 28 maart, 20.00 uur.
Vrij entree, collecte na afloop.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.