Dodenherdenking in Rhenen

Dodenherdenking GrebbebergIn Rhenen vindt op maandag 4 mei de dodenherdenking, plaats op het militair ereveld aan de Grebbeberg. Zoals inmiddels een goed gebruik is wordt er voorafgaand aan deze dodenherdenking om 18.00 uur in de RK Gedachteniskerk aan de Herenstraat 82 in Rhenen een gebedsdienst gehouden.

Deze gebedsdienst duurt tot 18.40 uur. Aansluitend lopen we dan vanaf de kerk naar de Grebbeberg om daar aansluiting te zoeken bij de stille tocht die om 19.00 vertrekt vanaf hotel restaurant “het Paviljoen”.

In dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat er om de Grebbeberg gevochten werd. Namens de Raad van Kerken zullen pastor Hans Lucassen en dominee Ton van Vliet deze gebedsdienst leiden. U bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze oecumenische gebedsdienst.

De ingang van de kerk bevindt zich ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats.

Zie ook: http://www.gedachteniskerk.nl/
Voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Gedachteniskerk in Rhenen.
Tel: (0317) 61 95 18
E-mail:

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.