Franciscusweek in Wageningen

St. FranciscusRondom de feestdag van Franciscus van Assisi (4 oktober) vindt begin oktober een Franciscusweek plaats in de kerk te Wageningen. Een week lang komt op verschillende manieren een aantal facetten van de Franciscaanse spiritualiteit aan bod. Iedereen is van harte welkom aan een of meerdere (of alle) activiteiten deel te nemen.

Franciscus van Assisi (1182 – 1226) inspireert tot op de dag van vandaag wereldwijd vele mensen. Door zijn manier van leven, het Evangelie trouw navolgend naast mensen, voelde hij zich vreugdevol een vreedzaam onderdeel van de schepping. Franciscaanse mensen treden in de voetsporen van Franciscus van Assisi. Ze willen bezield leven. Leven met open oor en luisterend hart. Regelmatig afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen. Eigenwaarde ontlenen, niet aan macht, bezit of succes, maar aan de ervaring onderdeel te zijn van een grootse schepping.

Opgeven, kosten, nadere info

Om de vreugde en inspiratie van Franciscus van Assisi te delen, heeft een aantal parochianen het voortouw genomen. Intussen zijn velen erbij betrokken geraakt. De Franciscusweek in Wageningen start op zondag 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi en daarom ook Werelddierendag. De dagen daarna volgen uiteenlopende activiteiten die de deelnemers op verschillende manieren de mogelijkheid biedt kennis te maken met de franciscaanse spiritualiteit en de diverse kanten daarvan.

Iedereen is welkom aan een of meerdere activiteiten deel te nemen. Opgeven is niet nodig, behalve bij het bezoek aan Megen en de maaltijd via (06) 55516865, . Alle activiteiten in de Franciscusweek vinden plaats in de gebouwen van de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17 te Wageningen. De kerk is gelegen op loopafstand van het busstation, parkeren kan het beste in de Gerdesstraat aan de achterzijde van de kerk. Voor alle activiteiten worden kosten gemaakt. In de geest van Franciscus vertrouwen wij op de gulheid van de deelnemers in de vorm van een vrijblijvende gift. Bij ieder activiteit staat een mandje waarin deelnemers hun bijdrage kunnen geven.

Verdere informatie: zie www.rkwageningen.nl/franciscusweek.

Programma Franciscusweek

Op zondag 4 oktober om 10.00 uur start de Franciscusweek met een familieviering. Na de koffie is er een wandeling van circa 4 kilometer, met onderweg bezinnende momenten. Voor de kinderen is er aandacht in zowel de viering als in een eigen wandeling. Neem je dierenknuffel mee, als het even kan een vogel!

Maandag 5 oktober om 18.30 uur samen biologische pompoensoep eten (opgeven uiterlijk 3 oktober. Graag zelf boterhammen meenemen die gedeeld worden). Na de maaltijd volgt een film over het leven van Franciscus met afrondend gesprek. Met deze film kan iedereen kennismaken met de franciscaanse spiritualiteit. Filmkijken zonder mee-eten kan ook. De film begint om 20.00 uur.

Dinsdag 6 oktober 20.00 uur: Franciscaan Fer van der Reijken: Op zoek naar Franciscus voor jou, een inspirerend en interactieve avond rond Franciscus met handreikingen waar je in je eigen leven iets mee kunt.

Woensdag 7 oktober 20.00 uur, meditatie. Franciscus’ leven was actief bij de mensen en contemplatief tegelijk: hij trok zich geregeld terug om te bidden en te mediteren. Deze avond verkennen we - samen met de Christelijke Meditatiegroep Wageningen - het contemplatieve aspect van de franciscaanse spiritualiteit.

Donderdag 8 oktober 20.00 uur, Gerard Pieter Freeman, Hoogleraar Franciscaanse spiritualiteit en verbonden aan het Franciscaans StudieCentrum, gaat in op het Zonnelied dat Franciscus aan het einde van zijn leven schreef. In de Verrijzeniszaal van de parochiecentrum hangt een wandkleed met het Zonnelied ofwel Loflied der Schepselen. Dit lied vervat de essentie van de Franciscaanse spiritualiteit. Freeman gaat in op het ontstaan, de uniekheid en de betekenis van het Zonnelied in de tijd van Franciscus en in de onze.

Vrijdag 9 oktober 12.00 uur, voor Franciscus was vrede een belangrijke waarde. We sluiten aan bij het Coventrygebed voor de vrede dat iedere vrijdag in vele kerken in Europa, en ook in de Wageningse Johannes de Doperkerk, gebeden wordt. Aansluitend (ca 12.20 uur) is er, met de Franciscaanse Vredeswacht, een vredeswake op het Kerkplein.

Vrijdag 9 oktober 20.00 uur, Franciscus was een vrolijke Frans, vreugde is een belangrijk kenmerk van zijn spiritualiteit. Vreugde kent meerdere kanten. In sacrale dans (meditatieve dans) onder leiding van Margreet Spijker ontdekken we wat dit voor ons is. Danservaring is niet nodig.

Zaterdag 10 oktober 18.30 uur, Eucharistieviering waarin we dankbaar terugzien op de afgelopen week met aansluitend een korte kennismaking met mensen van de Orde van de Franciscaanse Seculieren, over mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen van Franciscus.

Opmaat voor de Franciscusweek: Op zaterdag 26 september bezoek aan Franciscaanse klooster te Megen. Franciscaan broeder Loek Bosch verzorgt een rondleiding door het klooster, aansluitend bezoek Hof van Lof, de Bijbelse plantentuin in de kloostertuin. Opgeven uiterlijk 24 september.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand St Francis week 2015.pdfFolder St. Franciscusweek2015-09-26

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.