Willibrordzondag 8 november 2015

WillibrordzondagDe tweede encycliek van paus Franciscus opent met de woorden van het Zonnelied van St.-Franciscus: Laudato Si’ – ‘Geprezen zijt Gij’. Deze prachtige tekst, waarin de paus pleit voor een integrale ecologie, trekt alom de aandacht.

Begin december vindt in Parijs een belangrijke klimaattop plaats waar wereldleiders afspraken zullen maken over maatregelen tegen de opwarming van de aarde. De zorg voor de schepping is sinds het conciliair proces in de laatste decennia van de vorige eeuw ook een belangrijk oecumenisch thema. Op Willibrordzondag 2015 willen wij daar alle aandacht op vestigen, samen met vele anderen. De bisschop van Rome roept heel de wereld op om na te denken over wat er in ons gemeenschappelijk huis gebeurt en te overwegen hoe het weer op orde kan worden gebracht. Een gezamenlijke zorg die ook ieders persoonlijke inzet vraagt.

De viering van Willibrordzondag en de Willibrordzondagcollecte willen we natuurlijk graag onder uw aandacht brengen. Nu we van twee kerkcollecten naar één parochiële collecte per jaar moesten gaan is dat samen met het vergrijzende (en daardoor teruglopende) ledenbestand van de vereniging een sterke vermindering. De Katholieke Kerk blijft evenwel oecumene als haar eerste prioriteit zien. Laat dat a.u.b. ook blijken in de aandacht die u - aan de basis - aan Willibrordzondag besteedt. Vanuit de Katholieke Kerk zetten wij ons in voor de groei van het oecumenisch denken en doen van de katholieke kerk. Lees er over op de website www.oecumene.nl Wilt u meer weten over het oecumenisch werk van onze Kerk of wilt u een parochieavond over oecumene organiseren, bijvoorbeeld over de encycliek Laudato Si’, dan kunt u daarvoor een beroep doen op één van de medewerkers of bestuursleden van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (www.oecumene.nl).

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.