Franciscusweek in volle gang

FranciscusweekDe Franciscusweek in Wageningen is op 4 oktober aangevangen en is nu in volle gang.

Rondom de feestdag van Franciscus van Assisi organiseert de Johannes de Doperkerk, één van de geloofsgemeenschappen van de Titus Brandsmaparochie, begin oktober de Franciscusweek. Een week lang uiteenlopende activiteiten die de Franciscaanse spiritualiteit belichten. Haar kernwaarden zijn eenvoudig, betrokken, kwetsbaar, vredelievend. De spiritualiteit van Franciscus van Assisi biedt handvatten voor een leven in verbinding met jezelf, de anderen, met de natuur en de Ander.

De eerste verslagen en foto's kunt u vinden op de website van RK Wageningen:

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.