Opening Jaar van Barmhartigheid

BarmhartigheidHet aartsbisdom heeft voor het vicariaat Arnhem het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie aangewezen als kerk waar op 13 december bij de opening van het Jaar van Barmhartigheid een Heilige Deur geopend zal worden.

In de pauselijke bul verwoordt paus Franciscus het aldus: “Bij deze gelegenheid zal het een Deur van de Barmhartigheid zijn, waar ieder die erdoor zal binnentreden, de liefde van God, die troost, vergeeft en hoop geeft, zal kunnen ervaren.”

U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. De plechtigheid zal om 10.30u voorafgaand aan de eucharistieviering plaatsvinden. Voorgangers zijn monseigneur Hoogenboom, vicaris Pauw, pastoor De Jong en pastoraal werker mw. Zoet. U vindt de Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Aan de Deken Hooijmansingel is een parkeerplaats.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.