Diaconaal assistent opleiding

DiaconieHet Aartsbisdom Utrecht start in september met een opleiding voor Diaconaal assistent. De diaconie en caritas vormen een vanzelfsprekend en belangrijk onderdeel van de zending van de Kerk in onze wereld. De dienst van de liefde tot de naaste in navolging van Jezus Christus vormt het hart van het christelijk geloof.

Kerk en samenleving zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de territoriale omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de personele organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers gevormd worden die naast de priesters, permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van diaconie en caritas vervullen voor de parochies, de lokale geloofsgemeenschappen en de parochiële caritasinstellingen in ons aartsbisdom.

Zie voor meer informatie bijgevoegde brief en flyer. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastor Henri ten Have.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.