Johanneskoor Wageningen zoekt dirigent(e)

DirigentHet Johanneskoor in Wageningen zoekt per augustus 2016 een dirigent die vanuit kerkelijke betrokkenheid zijn/haar deskundigheid en ervaring inzet om ons koor verder te laten groeien.

Herken je je in de volgende competenties:

 • Leiding geven aan het koor op basis van een eigen visie, openstaand voor ideeën en initiatieven uit het koor
 • Zorgvuldig op zuiverheid, samenklank en voordracht van het koor
 • Empathische persoonlijkheid die dit uitstraalt binnen het koor en enthousiasmerend is naar kerkgangers toe zodat zij zich uitgenodigd voelen mee te zingen
 • Sterke communicator die samen met enkele koorleden optrekt in vernieuwing binnen de gekozen koorvisie en in staat is de weg te vinden in twee kerken waaraan het Johanneskoor verbonden is
 • Initiatief nemen tot vernieuwing in het ingeslagen spoor
 • Netwerken: als visitekaartje optreden binnen het netwerk van het koor en dit verder uitbreiden
 • Affiniteit met Nederlandstalig liturgisch repertoire,
 • Kennis door opleiding conservatorium of SNK aangevuld met ervaring

dan komen wij graag in contact met je via of 06-50280174.

Het Johanneskoor repeteert wekelijks in de Johannes de Doperkerk in Wageningen donderdag van 20-22 uur. 14 keer per jaar ondersteunt het koor in een dienst op zondagochtend in de PKN Lucasgemeente of r.-k. Joahnnes de Doperkerk. Het Johanneskoor (SATB) is een open en betrouwbare groep die zich met een eigen geluid inzet om bruggen te bouwen binnen en tussen geloofsgemeenschappen. Door velen wordt het Nederlandstalig liturgisch repertoire (Nieuw Liedfonds, Gooi en Sticht) als inspirerend ervaren. Het koor heeft zowel regionaal als landelijk een goed netwerk. Muzikaliteit staat voor dit koor voorop, het koor heeft een groot leervermogen en is gemotiveerd. Vergoeding volgens de richtlijnen van de Gregoriusvereniging.

 • interkerkelijk
 • liturgisch vernieuwend
 • nederlandstalig
 • bezielend
 • sociale groep
 • groot leervermogen
 • www.johanneskoor.nl

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.