Kindermusical Esther - Hulp gezocht

Musical EstherDavid en Goliath, Mozes. Weten jullie het nog? In 2013 en 2014 konden heel veel enthousiaste kinderen terugkijken op een fantastische dag van zingen, dansen en acteren.

In één dag hebben ze de musical ingestudeerd met De Vliegende Speeldoos. Dat gaan we weer doen. Op zaterdag 26 november zal De Vliegende Speeldoos samen met kinderen van 4 tot en met 12 jaar de musical Esther gaan instuderen. ’s Avonds laten zij met elkaar in de kerk in Heelsum aan alle parochianen van de Titus Brandsmaparochie het resultaat zien.

De musical Esther is een verhaal over moed. Moed om in nieuwe situaties weer op te staan en de toekomst in te stappen. Moed om tegen je angst in, toch te handelen. Moed om te durven stralen in je leven, omdat je zo gemaakt bent.

Liesbeth ter Elst uit Renkum is door het parochiebestuur aangesteld als projectleider. Maar om het instuderen en de uitvoering van deze musical mogelijk te maken, zijn er veel meer mensen nodig die dit alles helpen voorbereiden en ondersteunen op de dag zelf. Daarom zoekt Liesbeth mensen die goed zijn in pr & communicatie, die creatieve vingers hebben, die kunnen zorgen voor de catering, die het financieel beheer willen doen, die de administratie rondom de aanmeldingen van kinderen op zich wil nemen, die op de dag zelf kinderen willen begeleiden.

Genoeg te doen dus om deze musical (weer) tot een onvergetelijke dag te maken voor de kinderen. Wil je graag meehelpen, op welke wijze dan ook, meld je aan via .

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.