Vormselviering zondag 12 juni

VormselAfgelopen zondag, 12 juni, hebben Daan Hengsdijk, Matthijs Post, Stijn Van Valkenburg, Silvie bakker, Kim Cornelissen, Jasmijn Jacobsen en Blanca Doeswijk het sacrament van het Vormsel ontvangen van Mgr. Hoogenboom.

Vanaf januari dit jaar hebben deze kinderen zichzelf in een 10-tal bijeenkomsten, meestal op vrijdagavond, voorbereid op deze bijzondere gebeurtenis. Onder begeleiding van Aernoud van Kerkhoven, Marthe de Vries en Liesbeth van der Werf werd er gesproken over de Kerk (structuur/hiërarchie), de Apostelen, Christus en Zijn werk voor de mensen op aarde, de Heilige drie- eenheid, de Biecht, de overige sacramenten, de Heilige geest en natuurlijk het sacrament van het Vormsel.

Natuurlijk is er ook gelezen uit de Bijbel. De kinderen hebben ook hun eerste biecht gedaan bij pastoor Henri. Dit was voor hen maar ook voor ons als begeleiders een bijzonder ontroerend moment. Naast deze onderwerpen is er ook gesproken over de Advent periode, Kerst, de 40-dagen tijd, Palm zondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, gevolgd door Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Naast de theoretische elementen van deze voorbereidingscyclus is er ook ruimte gemaakt voor de kinderen om in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Ook hebben zij vele vragen kunnen stellen in een ongedwongen sfeer.

De voorbereiding bevatte naast het theoretische aspect ook veel spel. Zo hebben de kinderen in korte tijd elkaar goed leren kennen en elkaar leren samen werken. Deze voorbereidingen hebben uiteindelijk geleid tot een ontmoeting met Mgr. Hoogenboom op vrijdagavond 10 juni. In de tuin van de pastorie heeft Mgr. Hoogenboom kennisgemaakt met de kinderen en hun ouders. De kinderen hebben een uitleg gekregen op welke wijze het Geloof naar Nederland is “gebracht”. Daarna hebben zij in kleine toneelstukjes het ontvangen van het Sacrament van het Vormsel geoefend.

En op zondag 12 juni was het dan zover! Tijdens een heel mooie Vormselviering hebben Matthijs, Stijn, Daan, Blanca, Jasmijn, Kim en Silvie het Sacrament van het Vormsel mogen ontvangen van Mgr. Hoogenboom. De kinderen hebben zelf ook actief deelgenomen aan de Eucharistieviering door oa de lezingen, de voorbeden, uitleg van de 2e collecte, de offergaven en het ophalen van de collectes op zich te nemen. Na afloop van de viering is er een mooie groepsfoto gemaakt en mochten de kinderen vele felicitaties en cadeautjes in ontvangst nemen. Namens de vormselvoorbereidingsgroep wil ik iedereen hartelijk danken die deze viering hebben mogelijk gemaakt: de kinderen, ouders, de kosterij, de bloemengroep, dirigent en koor, de misdienaren en acolieten, de fotografe en natuurlijk Mgr. Hoogenboom en pastoor Henri ten Have.

Liesbeth van der Werf

 

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.