Vastenactieproject 2016 - Bouw meisjeshuis begonnen

Vastenactie 2016Dit jaar hebt u zich in het kader van de Vastenactie ingezet voor de bouw van een meisjesslaaphuis & sanitair op het terrein van de basisschool Maraphasa in Namanga, Zuid-Kenia. Voor dit gezamenlijk project hebben de leden van de M.O.V. werkgroepen en andere vrijwilligers van de geloofsgemeenschappen Ede, Bennekom, Lunteren, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Veenendaal en Wageningen zich volop ingezet tijdens de Vastentijd.

Dankzij de inzet van al deze parochianen maar vooral ook door uw gulle financiële bijdragen is het project een financieel succes geworden. De definitieve actieopbrengst is geworden: 20331,91 euro. Aan dit bedrag heeft de Vastenactie 9668,09 euro toegevoegd waarmee het totaal uitkomt op 30.000,- euro.

De vertegenwoordigers van de Catharinastichting in Kenia hebben enige tijd geleden al een voorschot ontvangen van 10.000 euro en in september zal nog 20.000,- euro worden overgemaakt. Er is kort geleden al begonnen met de bouwwerkzaamheden. Zie hiervoor de bijgevoegde foto’s. De oplevering van het meisjeshuis met sanitaire voorziening en nieuwe keuken zal volgens planning in het voorjaar plaats vinden.

Een geweldig resultaat dus van ons Vastenactieproject 2016. Wij willen u daarvoor, mede namens de Catharinastichting, heel hartelijk danken.

Namens de M.O.V. werkgroepen,
de M.O.V. werkgroep Katholiek Ede

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.