Projecten Vastenactie 2017 goedgekeurd

Vastenactie 2017 - Weeskinderen FloresOp de enige tijd geleden gehouden Parochiële M.O.V. bijeenkomst is besloten om bij de Vastenactie twee projecten in te dienen in het kader van de Eigen Doelen Vastenactie 2017. Het betreft een project op het eiland Flores in Indonesië en een project van de Catharina Stichting in Zuid Kenia.

Op het eiland Flores is de aanvraag gericht op de noodzakelijke reparatie van het dak van het weeshuis Panti Asuhan Naungan Kasih “St. Elizabeth” . Dit betreft een vervolg en afronding van eerdere Vastenactie projecten binnen de parochie ten behoeve van dit weeshuis.

De andere aanvraag heeft betrekking op de renovatie van 3 klaslokalen, inclusief sanitair, van de Namanga Primary School die in gebruik zijn bij ca. 65 leerlingen met een verstandelijke beperking, alsmede een kas voor deze leerlingen om te leren zelf voedsel te verbouwen. Dit betreft een project van de Stichting Catharina Fonds die er vorig jaar, door de inzet van vele M.O.V. werkgroepen binnen de parochie, in geslaagd is een meisjesslaaphuis op het terrein van de basisschool Maparasa in Namanga te bouwen.

De deelnemende geloofsgemeenschappen c.q. de M.O.V. werkgroepen van Ede, Lunteren, Bennekom, Wageningen, Renkum, Heelsum, Oosterbeek, Doorwerth en Veenendaal hebben unaniem besloten dat zij gezamenlijk beide projecten onder hun hoede nemen en dat elke geloofsgemeenschap bepaalt voor welk project in hun kerk actie zal worden gevoerd. De opbrengst van de tijdens de Vastentijd te houden inzamelingen en andere te ondernemen activiteiten zal gelijkelijk over beide projecten worden verdeeld.

Onlangs is van de Vastenactie het bericht ontvangen dat beide projecten zijn goedgekeurd en in aanmerking komen voor een extra bijdrage van de Vastenactie van 50% boven op de actieopbrengst van de genoemde geloofsgemeenschappen. Een prachtig bericht dat de M.O.V. werkgroepen zal stimuleren om zich weer volop in te zetten om de Vastenactie 2017 tot een succes te maken.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.