Lourdesbedevaart 2018

LourdesIn 2009, 2012 of 2015 waren we samen bedevaartgangers naar Lourdes. Of misschien zijn we dat pas in 2018. Het Aartsbisdom heeft besloten om in 2018 weer met zo veel mogelijk parochianen naar Lourdes te gaan.

De parochie zalige Titus Brandsma sluit zich aan bij deze bedevaart van 28 april tot en met 5 mei 2018. Daarom houden we op zaterdag 25 november 2017 om 14.00 uur een bijeenkomst in de Verrijzeniszaal bij ons Eucharistisch Centrum, Bergstraat 17 te Wageningen om geïnteresseerden in de bedevaart te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Mocht u nog andere mensen weten die misschien geïnteresseerd zijn. Dan zijn die natuurlijk ook van harte welkom.

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.