Titus Brandsma herdacht in de kerk van Renkum

Titus Brandsma“Titus Brandsma is als de verbaasde man uit het Evangelie. Goed zaad is gezaaid, maar veel onkruid is opgekomen. Titus verbaasde zich over de misstanden, die in de maatschappij woekerden als onkruid. Hij wilde de situatie veranderen door direct contact te leggen met de mensen: met de arme inwoners van Oss, met de studenten aan de Universiteit van Nijmegen, met de redacteuren van katholieke kranten. Zijn inzet voor de medemens en zijn verzet tegen de nazi’s leidden tot zijn dood.

Zijn leven lang hield hij moed en vertrouwen in de God van hemel en aarde.” In de kerk van Renkum opende pater Karmeliet Bouke Halma in zijn preek de Titus Brandsma Gedachtenisdag.

Het getuigenis van Titus Brandsma van zijn bedevaart naar Maria van Renkum. Hij bracht dit bezoek in 1933 samen met ‘120 zelatrices voor de Maria Omdracht in Nijmegen’: dat waren vrouwen die zich inzetten voor de Maria-processie. De bedevaart naar ‘de Lieve Vrouw van Renkum’ was bedoeld om haar steun in te roepen voor hen ‘die in liefde ijveren’ voor de processie.Zo’n 45 belangstellenden waren zaterdag 27 juli aanwezig bij de bijeenkomst ter herdenking van de patroon van onze parochie, 77 jaar na zijn sterfdag (26 juli 1942) in concentratiekamp Dachau. De Gedachtenisdag vond plaats in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Renkum, waar Titus Brandsma op 10 september 1933 bij Maria op bedevaart was, samen met 120 vrouwen die zich inzetten voor de Maria omdracht (processie) Nijmegen. Titus Brandsma was voorzitter van deze organisatie. Een document van zijn hand bij het beeld van Maria van Renkum herinnert aan deze bedevaartstocht. In de viering werd ook gebeden om Titus’ voorspraak voor het behoud van het bedevaartsoord Maria van Renkum.

Anno nu

‘Titus Brandsma, lichtend voorbeeld’, was als titel meegegeven aan de gedachtenisdag, met het thema ‘Zijn leven toen en zijn betekenis ‘Anno nu’. Anno Sjoerd zijn de eerste namen waaronder de dopeling Anne Sjoerd Titus Brandsma daags na zijn geboortedag is ingeschreven in het bevolkingsregister. Na de eucharistie en het Gebed van de Goddelijke Barmhartigheid gaven Marianne van Waterschoot en Arnold Roozendaal in de pastorie een presentatie over Titus Brandsma. Zij maken deel uit van de gemeenschap van leken, verbonden aan de Zusters en broeders van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, die het lichtend voorbeeld van Karmeliet en schutspatroon Titus Brandsma in de wereld van vandaag uitdraagt en navolgt. (Zie: kader hieronder).

Karmel

 

De Orde van Zusters en broeders van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel vindt haar oorsprong in een religieuze orde die zich acht eeuwen geleden vestigde op de berg Karmel, in het noorden van het huidige Israël. Het waren kluizenaars die zich toelegden op gebed en bezinning in stilte naar het voorbeeld van de profeet Elia die in de negende eeuw voor Christus ook op de berg Karmel woonde. Zij bouwden op de berg een kapel ter ere van Maria. De Karmelieten noemden zich daarom ‘de broeders van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel’. De patriarch van Jeruzalem legde de eenvoudige leefregels van de Karmelieten vast in de Karmelregel, die later door de paus is bekrachtigd. In de loop der eeuwen is deze regel nauwelijks veranderd. Verdreven van de berg Karmel, vestigden de Karmelieten zich in Europa. Sinds de 15e eeuw bestaat er naast de ordes van broeders en zusters ook een orde van lekenkarmelieten, de Karmelbeweging. Leken kunnen ook geassocieerd (verbonden) zijn met de broeder- en zusterorde. De relatie met God is leidend voor Karmelieten. Die uit zich in een contemplatieve levenswijze van vieringen, gebed, bezinning en spirituele vorming. Zij bidden en werken als gemeenschap van broeders en zusters hecht samen, niet alleen in eigen kring maar vooral ook gericht op de maatschappij. Zij dragen geloof, gerechtigheid en gelijkwaardigheid uit. Er zijn verschillende Karmelcentra in ons land. In Nijmegen staat het Titus Brandsma Memorial, waar dagelijks vieringen zijn. De kerk en directe omgeving zijn geheel aan Titus Brandsma gewijd.

Kijk ook op www.karmel.nl/geassocieerden.

 

Moderne heilige

Arnold Rozendaal en Marianne van Waterschoot.Marianne en Arnold beschreven boeiend de levensloop en de boodschap van Titus Brandsma. Zijn onvermoeibare inzet voor de menselijke waardigheid, hoe broos zijn eigen gezondheid ook was en hoe verschrikkelijk het leed ook was dat hij in nazi-gevangenschap onderging, maakt hem in de woorden van bisschop De Korte tot een ‘moderne heilige’. Titus zat tot tweemaal toe vast in de Scheveningse strafgevangenis ‘Het Oranjehotel’, waar hij het ontroerende gebed ‘O, Jezus, als ik U aanschouw’ dichtte. In Kamp Amersfoort hield hij op Goede Vrijdag een bezielende toespraak voor zijn medegevangenen, die hen stil maakte van verwondering. Bij de voordracht van Titus’ teksten op de gedachtenisdag luisterden de aanwezigen met ingehouden adem toe. Een bezoekster prevelde de gehele dichttekst ‘O, Jezus, als ik U aanschouw’ uit het hoofd mee.

Titus’ noodlot was getekend toen hij per trein werd overgebracht van Kleef naar Dachau. De treinreis in de ‘Zellenwagen’ duurde met een onderbreking in Neurenberg uiteindelijk zes etmalen. Er zaten vier, later zes man opgesloten in een cel van ongeveer één vierkante meter… Titus Brandsma bleef zijn lotgenoten geestelijk inspireren en moed inspreken tot het allerlaatst toe.

Titus missiegetuige

Pater Bouke Halma gaat voor in de Titus Gedachtenismis.Paus Franciscus heeft de komende maand oktober uitgeroepen tot speciale Maand van de Missie. De paus heeft daarbij Titus Brandsma aangewezen als één van de 25 getuigen van de missie. Dat is opvallend, want zelf is Titus, bezield met een missionaire geest, niet uitgezonden geweest als missionaris. Des te eervoller is deze uitverkiezing van de man, die in 1985 door paus Johannes Paulus II al zalig is verklaard. Het langdurige proces van heiligverklaring is nog gaande. Marianne benadrukte: “Hoe mooi dat ook zou zijn, in onze ogen is Titus Brandsma heilig.”

 

‘Onder de vele vragen welke ik mijzelf stel, houdt wel geen mij meer bezig dan het raadsel, dat de zich ontwikkelende mens, prat en fier op zijn vooruitgang, zich in zo groten getale afkeert van God.’

Rede van Titus Brandsma als rector-magnificus van de Katholieke Universiteit van Nijmegen, 1932.

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.