Toch Palmzondag met palmtakken in Doorwerth

De palmtakjes lagen op Palmzondag klaar in de Doorwerthse Mariakapel.Gezegende palmtakjes, zaterdagavond neergelegd in de kapel op de begraafplaats, waar parochianen op Palmzondag een takje konden komen ophalen. Gemeenschap Doorwerth De Schakel heeft iets bijzonders bedacht voor een Palmzondag zonder publieke viering en palmtakuitreiking.

De leden van de Doorwerthse gemeenschap waren er tevoren over ingelicht. Op zondag konden zij individueel in alle rust een palmtakje komen halen in de Mariakapel op de R.K. Begraafplaats Doorwerth en er in stilte bidden. Zo vond Doorwerth in coronatijd, met een verbod op groepsbijeenkomsten, een waardig alternatief voor het feest van Palmzondag (de viering van de overwinning van Christus op het kwaad - gesymboliseerd door palmtakken – door Zijn lijden, dood en verrijzenis) en de uitdeling van palmtakken. De gezegende takken waren in Wageningen opgehaald.

Ineke Jansen: “Het was voor de eerste keer dat we op Palmzondag niet konden samenkomen. Op deze manier waren gelovigen toch in staat om het feest van Palmzondag persoonlijk te vieren.”

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.