Vastenactie 2020: Laatste oproep

Vastenactie 2020Na de twee eerste zondagen van de vasten werden onze kerken gesloten vanwege de Corona-crisis en daarmee vervielen de tweede collectes tijdens de vieringen, maar ook de diverse acties om geld in te zamelen voor ons project, zoals op de scholen. Dus hielden wij ons hart vast en vreesden voor een grote tegenvaller als opbrengst. Echter uit regelmatig contact met de landelijke Vastenactie bleek dat men daar niet ontevreden was over wat er voor ons project binnenkwam aan giften.

Daar zijn wij van de MOV’s van de verschillende locaties van onze parochie erg trots op en ook de mensen van de St. Solidair met India waaronder het project valt waar wij dit jaar geld voor inzamelden zijn hier erg blij mee! Nu wij de actieperiode aan het afronden zijn, blijkt dat wij nog niet helemaal aan het bedrag voor het project zijn gekomen, daarom mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om uw bijdrage over te maken dan heeft u nu nog de kans en bedenk dat de Vastenactie er zelf nog 50% bij legt. Het zou heel mooi zijn als wij het hele begrote bedrag aan de mensen in India kunnen overmaken. Mocht u het vergeten zijn, uw bijdrage is voor hulp aan moeders van gehandicapte kinderen in Kasaragod en een “Eigen Doel” van onze parochie. Het kan op rekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den Haag en onder vermelding van t.g.v. projectnummer 401402. Te zijner tijd wordt verslag gedaan van de totale opbrengst en het uitgevoerde project. Hartelijk dank.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.