Pater Leon Goertz cp overleden

Leon GoertzDe oud-pastoor van Renkum, pater Leon (Leo Joseph Gabriël) Goertz cp. is na een moeilijke periode van ziekte overleden op de leeftijd van 81 jaar. Hij was geboren op 4 januari 1939 te Maria Hoop en deed op 10 september 1959 zijn professie bij de Congregatie der Passionisten, en werd op 17 juli 1965 tot priester gewijd.

Hij was 13 jaar pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming te Renkum, op 20 januari 2008 had hij afscheid genomen van de parochie. Hij viel op door zijn persoonlijke stijl en opvattingen. Verschillende parochianen bleven contact houden met hun geliefde oud-pastoor. De laatste jaren heeft hij veel te kampen gehad met ziekte en tegenslag, tot hij op 26 mei 2020 overleed in het vertrouwen op Gods liefde. Moge God zijn dienaar ontvangen in Zijn Heerlijkheid, en mogen allen die hem zullen missen de troost van de Heilige Geest ontvangen.

 

Op 1 juli 2018, bij de slotviering in de St. Josephviering in Heelsum, sprak Leon Goertz hier voor het laatst.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.