Begrotingen en Realisatie

finacien_Miniatuur.jpg

Onze parochie heeft de financiële verliezen terug gedrongen. Dit is het goede nieuws van de begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2022. De parochie is op weg financieel gezond te worden, maar die weg is nog lang. Uw bijdrage als parochiaan aan o.a. Kerkbalans en de collectes is onverminderd nodig om onze Kerk in stand te houden.

Het gunstiger vooruitzicht is ook te danken aan de opbrengst van de verkoop van kerkgebouwen. De € 350.000,- verkoopprijs van de kerk in Lunteren (2019) is grotendeels naar het fonds gegaan voor het toekomstig groot onderhoud van de begraafplaatsen. De € 520.000,- die de kerk in Heelsum opleverde (2021) heeft ervoor gezorgd dat het grote tekort vorig jaar omsloeg in een klein overschot. Daardoor hoefde de financiële reserve van de parochie niet te worden aangesproken, en is er meer spaargeld voor de toekomst.

JaarrekeningIn dit artikel leest u een toelichting op de jaarrekening over het jaar 2018 van de parochie zalige Titus Brandsma. De kosten zijn zo veel mogelijk gespecificeerd en verantwoord. In verband met de overgang op een nieuw administratief systeem zijn de cijfers onder voorbehoud en kunnen deze nog aangepast worden. Dit zal (vermoedelijk) echter geen invloed hebben op het resultaat.

De begroting 2019 voor de gehele parochie is vastgesteld en is beschreven in het document hieronder. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester ().

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Begroting 2019 PZTB.pdfBegroting 2019 PZTB.pdf2019-02-08

Bijgesloten vind u het financiële resultaat voor 2017. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Staat van baten en lasten 2017.pdfStaat van baten en lasten 2017.pdf2019-01-09

De begroting 2018 voor de gehele parochie is vastgesteld en is beschreven in het document hieronder. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Begroting 2018 PZTB.pdfBegroting 2018 PZTB.pdf2018-04-25

De begroting 2017 voor de gehele parochie is vastgesteld en is beschreven in het document hieronder. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Begroting 2017 PZTB.pdfBegroting 2017 PZTB.pdf2017-06-25

De begroting 2016 voor de gehele parochie met de cijfers van 2015 is vastgesteld en is beschreven in het document hieronder. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Begroting 2016 PZTB.pdfBegroting 2016 PZTB.pdf2016-01-20