finacien_Miniatuur.jpg

Onze parochie heeft de financiële verliezen terug gedrongen. Dit is het goede nieuws van de begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2022. De parochie is op weg financieel gezond te worden, maar die weg is nog lang. Uw bijdrage als parochiaan aan o.a. Kerkbalans en de collectes is onverminderd nodig om onze Kerk in stand te houden.

Het gunstiger vooruitzicht is ook te danken aan de opbrengst van de verkoop van kerkgebouwen. De € 350.000,- verkoopprijs van de kerk in Lunteren (2019) is grotendeels naar het fonds gegaan voor het toekomstig groot onderhoud van de begraafplaatsen. De € 520.000,- die de kerk in Heelsum opleverde (2021) heeft ervoor gezorgd dat het grote tekort vorig jaar omsloeg in een klein overschot. Daardoor hoefde de financiële reserve van de parochie niet te worden aangesproken, en is er meer spaargeld voor de toekomst.
De vaste uitgaven van de parochie, zoals voor personeel, gebouwen, begraafplaatsen en beheer (automatisering, administratie, huishouden e.d.), dalen van 2021 op 2022 met naar verwachting  € 110.000,- netto.
Toch gaat de parochie dit jaar nog een verlies lijden, dat wordt geraamd op € 95.000,-. Het is nog altijd een fors bedrag, maar veel minder dan in de jaren 2019 en 2020.

Vaste kosten omlaag
De verkoop van gesloten kerken levert eenmalig een bedrag op. Dat gaat grotendeels naar de ‘spaarpot’. Het verlagen van de vaste jaarlijkse kosten bespaart elk jaar geld.
De bijdragen van de parochianen zijn de belangrijkste jaarlijkse inkomstenpost. Alleen daardoor redt de parochie het.
In de zwaarste coronaperiode werden vieringen geschrapt of waren er vieringen met veel minder toegestane kerkgangers. In het eerste coronajaar 2020 was de collecteopbrengst voor de eigen kerk liefst € 50.000,- lager dan in het jaar ervóór. In 2021 was er nauwelijks herstel. In de eerste helft van dit jaar is er gelukkig een stijging. Het is te hopen dat ook de opbrengst van Kerkbalans weer omhoog gaat. Er is nog een hele weg te gaan om de cijfers van 2019, vóór de coronatijd, te halen.

financieelbeeld.png
Deze tabel geeft het financiële beeld van de parochie weer, met inbegrip van de begroting voor 2022. Alle gewone jaarlijkse uitgaven (voor bijv. kerkgebouwen en personeel) en inkomsten (Kerkbalans, collectes) zijn erin opgenomen, maar ook eenmalige opbrengsten (bijv. voor verkocht kerkgebouw), kosten én de (wisselende) beleggings- en huuropbrengsten. Deze bedroegen in 2019 € 197.000,- en zijn volgens de prognose voor 2022 € 185.000,-. Ze leveren dus een belangrijke bijdrage aan het financiële beeld van de parochie.