Vertaling website

Parochievernieuwing

Jaarrekening 2018 - Toelichting

JaarrekeningIn dit artikel leest u een toelichting op de jaarrekening over het jaar 2018 van de parochie zalige Titus Brandsma. De kosten zijn zo veel mogelijk gespecificeerd en verantwoord. In verband met de overgang op een nieuw administratief systeem zijn de cijfers onder voorbehoud en kunnen deze nog aangepast worden. Dit zal (vermoedelijk) echter geen invloed hebben op het resultaat.

De jaarrekening 2018 toont tekort op exploitatie en groot onderhoud. Deze jaarrekening is grafisch hieronder weergegeven. De volledige uitleg staat in de bijlage.

 

 

Diagram jaarrekening 2018

 

 

Indien u naar aanleiding van deze toelichting nog verdere vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, via .

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.