Het kwaad schreeuwt, het goede fluistert

Paus FranciscusNiet eerder heb ik in Europa zo veel verwarring en angst gezien. Niet eerder heb ik in mijn leven meegemaakt dat er een golf van aanslagen door Europa raast. En niet eerder heb ik ervaren dat de volgende aanslag me nog meer raakt dan de vorige terreurdaad. Daarom wekt het geen verbazing dat paus Franciscus in het vliegtuig naar Krakau duidelijker is dan ooit: het is oorlog, want we weten niet meer wat vrede is.

Geen oorlog tussen religies, voegde de paus er aan toe, maar een oorlog om meer macht, meer grond en meer rijkdom. Dat was de boodschap die de wereld overging, die de voorpagina’s van kranten haalde en die via de sociale media eindeloos vaak gedeeld werd. Met die boodschap landde de paus in Krakau.

Sombere context

Het was pittige taal van de man die altijd vrede, kwetsbaarheid en verzoening predikt. Het waren woorden die ik niet zomaar associeer met een paus en zeker niet met deze paus. En ze kwamen toch uit zijn hart en werden met veel dictie uitgesproken. Ze sloten trouwens aan bij datgene wat veel mensen vinden en denken over deze terreur. Ze gaven daarmee een sombere context van dat unieke driejaarlijkse wereldwijde evenement, de wereldjongerendagen in Krakau. Misschien wel twee miljoen jongeren komen daar bij elkaar om het geloof te vieren samen met de paus.

Geen andere wapens dan broederschap en gebed

Misschien zijn deze dagen in Krakau wel het beste antwoord op de terreur. Of zoals de bisschop van Rouen het uitdrukte na de gruwelijke moord op een 85-jarige priester uit zijn bisdom: ‘De kerk heeft geen andere wapens dan broederschap en gebed’. We kunnen dat naïef vinden te midden van alle boosheid rond de moord op de priester. Maar ik denk meer en meer dat we niet anders kunnen dan in het gebed en de broederschap de weg van Christus te tonen en zo de liefde zichtbaar te maken in de wereld.

Jongeren in Krakau

Als de twee miljoen jongeren in Krakau iets laten zien, dan is dat het wel: ze leven in een andere wereld, ze vieren het geloof van de vrede, ze leiden het bestaan van de weerloosheid, ze ademen op het ritme van de ontmoeting, ze leren dat het goed is om de ander te dienen, ze weten dat het in het leven niet om jezelf gaat maar dat de horizon verder reikt. Dat stralen die twee miljoen jongeren uit. Dat doen ze niet schreeuwend, maar in bescheidenheid. Dat doen ze met alle kleuren van de continenten en met alle facetten van het geloof. Het kwade schreeuwt, het goede fluistert, las ik vandaag ergens. De jongeren in Krakau fluisteren het goede.

Mijn haat krijgen jullie niet

Misschien is dat ook wel de les voor deze dagen. Laten we in het spoor van de pelgrims van Krakau beseffen dat er nog steeds veel meer goede dan kwade dingen gebeuren. Het goede schreeuwt niet en reikt daardoor minder ver. Het goede domineert niet de koppen van de kranten en journaals. Het goede wordt gefluisterd. Daarbij moest ik denken aan de Franse journalist die bij de aanslag in Parijs november 2015 zijn vrouw verloor en met zijn zoontje van 17 maanden achterbleef. Hij deelde een brief aan de daders op Facebook: mijn haat krijgen jullie niet. Deze journalist deed ondanks alle verdriet mee aan de oorlog van het kwaad en koos een andere weg. De weg van het goede. Het is de weg die ook de jongeren van Krakau gaan en die uiteindelijk zal overwinnen.

Leo Fijen, hoofd levensbeschouwing KRO-NCRV

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.