Periodieke giften: wat is mogelijk?

Schenken aan de parochie: hoe werkt dat en wat zijn de mogelijkheden, ook qua belastingvoordeel? Mede vanwege de voorbereidingen op de aankomende Actie Kerkbalans (die medio januari weer van start gaat) reikt het Aartsbisdom Utrecht het volgende overzicht aan de parochies en locaties aan.

Parochies - en daarmee locaties - beschikken over de zogeheten ‘ANBI-status’. Wie een periodieke gift doet aan een ANBI (een Algemeen nut beogende instelling), kan dat bedrag in zijn geheel aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat betekent concreet dat u een hoger bedrag kunt schenken terwijl u netto hetzelfde uitgeeft! Sinds 1 januari 2014 is voor zulke giften geen notariële akte meer vereist. Ook bij andere vormen van geven is belastingaftrek mogelijk.

Eenmalige gift

Eenmalige giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting voor zover het totaal van de giften meer bedraagt dan 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Dit meerdere mag u aftrekken tot maximaal 10% van het drempelinkomen. Bent u fiscaal partners dan telt u alle giften en beide drempelinkomens op om het aftrekbare bedrag te bepalen.

Periodieke gift

Voor een periodieke gift geldt geen drempel, alles wat geschonken wordt is daarom aftrekbaar. Bovendien is voor een periodieke gift na 31 december 2013 geen notariële akte meer nodig. Sinds 1 januari 2014 volstaat het aangaan van een schenkingsovereenkomst, die kan worden gedownload van de website van de belastingdienst. Dit formulier kan grotendeels op de computer ingevuld worden. Zie tevens artikel Nieuwe werkwijze periodieke giften.

Periodieke schenking en testament

Een periodieke schenking kan opgenomen worden in een testament als verplichting aan uw erfgenamen. De contante waarde van die verplichting verlaagt dan uw nalatenschap, waardoor de erfbelasting voor uw erfgenamen eveneens wordt verlaagd. Ook hebben uw erfgenamen recht op giftenaftrek gedurende de jaren dat zij aan de door u opgelegde verplichting voldoen. Deze manier van schenken kan aanzienlijke belastingvoordelen opleveren voor de erfgenamen.

Legaat

Geregeld worden legaten, bestemd voor een ANBI, opgenomen in een testament. Het is echter raadzaam zo’n legaat uit uw testament te verwijderen en in plaats daarvan een periodieke gift op te nemen. De waarde van een legaat wordt van de nalatenschap afgetrokken voordat deze wordt verdeeld onder de erfgenamen. Ook hier profiteren de erfgenamen dus van een lagere erfbelasting, maar ze hebben geen recht op giftenaftrek. Een periodieke schenking is voor hen dus voordeliger.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.