Jaarthema Het idee van zo’n jaarthema is jaren geleden ontstaan in de R.K.parochie van Wageningen. Eind 2005 werd dit bestaande jaarthema verbreed ten behoeve van het toenmalig Veluwe-Rijn Verband. Het thema was bedoeld als spirituele handreiking naar alle parochianen in dat grote verband. Onder deze paraplu konden ook ‘rode draden’ worden uitgerold tussen de diverse parochies.

Begin 2006 startte 13 leden met het Jaarthema nieuwe stijl. Het thema van dat eerste 2 jaarlijkse thema was: ‘God gebeurt, of niet’ o.l.v. pastor Ben Piepers. We werden in de volgende jaren begeleid door wisselende pastores. Op 1 januari 2010 werd het Veluwe-Rijn Verband verbonden tot een fusieparochie; de z.Titus Brandsmaparochie. Na dat eerste thema kwamen de volgende thema’s langs; steeds verdeeld over twee seizoenen., om het thema van alle kanten te kunnen belichten.

2006-2007 “God gebeurt, of niet”
2007-2008 “God gebeurt, of niet”
2008-2009 “Levensweg”
2009-2010 “Levensweg”
2010-2011 “Kennen en gekend worden”
2011-2012 “Kennen en gekend worden”
2012-2013 “Wat bezielt mij – wat bezielt ons?”
2013-2014 “Wat bezielt mij – wat bezielt ons?”
2014-2015 “tussen de stilte en het woord”
2015-2016 “tussen de stilte en het woord”
2016-2017 “wat raakt, verbindt”
2017-2018 “wat raakt, verbindt”
2018-2019 “speuren naar God - sporen van God”
2019-2020 “speuren naar God – sporen van God”

Deel 2 van dit thema was ook het laatste jaar van de werkgroep Jaarthema. Jammer genoeg hebben we dit programma niet kunnen afmaken vanwege Covid-19-Corona.

Die thema’s brachten ons ieder jaar het jaarthemaboekje. Steeds gevuld met kleine inspiratiebronnen. Daar werd goed gebruikt van gemaakt in werkgroepen en prive. Ieder themajaar werd steeds gestart met een meerdaagse pelgrimstocht. Er waren o.a.twee prachtige exposities in samenwerking met de expositiegroep Wageningen. Er was een geweldige meezingdag in Rhenen. En niet te vergeten de wandelingen van groot naar klein. (van 45 naar zelfs 3 mensen op een regenachtige dag.) De animo en de leeftijd van de trouwe volgers van het Jaarthemawandelingen gingen een rol spelen. De filmcyclus met nabespreking en de dummiecursus waren ieder jaar weer grote publiekstrekkers. De laatste jaren was de reis van het Lopend Vuur, een Vastenproject, een mooie verbinding tussen de locaties. De Jaarthema-formule raakte uitgewerkt en er kwamen geen nieuwe werkgroepleden.

Kijk terug op de fotogalerij.