Meezingdag 2014

Meezingdag 2014Dit is een uitnodiging voor elke parochiaan van de z.Titus Brandsmaparochie die een bijzondere uitdaging wil aangaan.

Op zaterdag 12 april 2014, de dag voor palmpasen, organiseert de werkgroep Jaarthema in het kader van “Wat bezielt mij? Wat bezielt ons?” in Rhenen een zogenaamde meezingdag o.l.v. dirigent Ronald de Haan en met muzikale medewerking van organist Jan van Laar.

In 1 dag repeteren en een uitvoering. De muziekwerken die gezongen worden zullen, afwisselend, zijn gebaseerd op verschillende stijlen uit de liturgische muziek. De muziekstukken zullen op tijd naar de deelnemers verzonden worden.

Voor koffie/thee en lunch tijdens deze dag wordt gezorgd.

Waar: De Gedachteniskerk , Herenstraat 82, 3911 JG Rhenen
Start introductie en repetities: 10.00 uur
Concert: 17.00 - 18.00 uur

Na afloop van het concert is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Nb. Als aanvangstijd van het concert staat in het jaarthemaboekje 20.00 uur.
Dat is niet correct. Zie hierboven.

Dit is in velerlei opzichten een grote activiteit en daardoor ook kostbaar. Daarom vragen we voor deze activiteit een bijdrage van € 10,- per zingende deelnemer. Om ruim op tijd inzage te hebben t.a.v. het aantal deelnemers kunt u zich nu al opgeven . U kunt uw aanmelding concreet maken door de gevraagde bijdrage over te maken naar rek.nr. NL48RABO 0168759306 t.n.v. R.Blommers-Schlösser te Rhenen; o.v.v. Meezingdag.

Informatie: via en of telefoon: 0318 645831 (18.30 - 19.30 uur).

De Jaarthemawerkgroep

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.