Dansend op weg naar kerst

Meditatieve dansIn de adventsweken gaan we samen al dansend op weg naar Kerst! Dit doen we d.m.v. meditatie in beweging en gebaar oftewel meditatieve dans. We bewegen ons volgens vaststaande patronen op diverse soorten muziek: klassiek, folklore, modern,etc.

We dansen veelal in een kring en er is elke keer een midden dat het thema weergeeft van die middag en dat betrekking heeft op de adventstijd. Dit thema zal de rode draad zijn van die middag waardoor we ons laten inspireren. Sommige dansen zullen ons doen verstillen, andere roepen in ons levensvreugde op en laten ons het leven vieren! Danservaring is niet nodig, het gaat om de beleving. Fouten bestaan niet, enkel maar variaties!

Het is fijn soepele kleding en schoenen te dragen. Wees welkom. Tot dan(s)!

Leiding: Ella Timmerman-Magré
Data: 2x op donderdagmiddag 4, 11 december en 1x woensdagmiddag 17 december
Tijd: 14.00 uur -16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Plaats: De Verrijzeniszaal bij de St.Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen
Contactpersoon: Toos Ettema,

Voor deze cursus wordt een bijdrage gevraagd van € 10,- p.p. Storten op rek.nr. NL33 INGB0 0003 5559 31 t.n.v. E.Baltussen. De betaling geldt als de echte inschrijving.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.