Uitnodiging Bezinning “Wat raakt, verbindt”

KoningsoordDe Jaarthemagroep nodigt u uit voor een Bezinningsweekend in de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. Van vrijdagmiddag 25 tot zondagmiddag 27 november bezinnen we ons onder leiding van pastor Jos Oostrik op het thema “Wat raakt, verbindt”.

Het verblijf in de stilte en het spiegelen aan betekenisvolle woorden kunnen ons helpen tot onszelf te komen en zicht te krijgen op onze levensweg. We maken contact met onze inspiratie, onze verlangens, onze twijfels en de hindernissen die we ervaren. We bezinnen ons op de vraag waar de Eeuwige een plaats heeft of kan hebben in ons leven. We proberen samen dit weekend inspiratie op te doen.

Wat raakt jou? Wat raakt ons? En is er een verbinding?

De kosten voor de drie dagen bedragen € 100,- per persoon inclusief maaltijden. Het aantal deelnemers is maximaal 12 personen. U kunt zich opgeven bij Toos Ettema: / 0318 645831.

Belangrijke zaken om bij de opgave ook aan te geven:

  • Een- of tweepersoonskamer (echtparen)
  • Beddegoed en handoek voor € 7,50, of zelf meebrengen

Over alles rond de betaling, krijgt u na aanmelding bericht.
De aanmelding is concreet na ontvangst betaling.

Adres Klooster:
Abdij ‘Koningsoord’, Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem
(weg ligt net voor het plaatsnaambord en spoorwegovergang van Oosterbeek)

Tot ziens,
De werkgroep Jaarthema

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.