Coventrygebed op 21 april 2017

Coventry gebedOp vrijdag 21 april, 19.00 uur sluit de werkgroep Jaarthema van de parochie z.Titus Brandsma aan bij het Coventrygebed in de St. Johannes de Doper Geboorte/ Verrijzenis des Herenkerk, Bergstraat 17 in Wageningen.

Het Coventrygebed is BIDDEN VOOR VREDE EN VERZOENING - DE WERELD ROND. Iedere vrijdag wordt er wereldwijd in 200 steden gebeden. Voor vrede, voor verzoening tussen landen, volken, mensen vooral. De deelnemers, soms een handjevol, komen daarvoor een kwartier bij elkaar, rond het middaguur, de hele wereld rond, zodat het gebed een etmaal lang niet verstomt.

Het verhaal begint november 1940 met de verwoesting van de majestueuze St. Michaelskathedraal in het Engelse Coventry bij het bombardement door de Duitse Luftwaffe. Het wonder geschiedt, het blijkt niet het bittere einde, maar de aanzet tot het doorbreken van de heilloze spiraal van geweld en tegengeweld, al zal het nog even duren voor het zover is. Bij het puin ruimen worden in de ruïnes van de kerk 3 grote middeleeuwse (bouw)spijkers aangetroffen, die samen een kruis vormen: het later zo genoemde 'Cross of Nails' is geboren. Het wordt het symbool voor een nieuwe houding en een beweging, die de macht van het kwaad doorbreekt. Na de oorlog wordt contact gezocht met lotgenoten over de hele wereld, te beginnen met de Duitse stad Kiel, versterkt met Lübeck, Dresden, Leipzig, Berlijn en vele andere steden. Het groeit uit tot een mondiaal netwerk, waarin inmiddels ook 14 Nederlandse gemeenten zijn opgenomen, die geleden hebben onder oorlogsgeweld; zij vormen het Coventryberaad Nederland. Tot de vroege deelnemers behoren Middelburg (inundatie Walcheren 1944), Rotterdam (bombardement 14 mei 1940), Nijmegen (vergissingsbombardement februari 1944) en Den Haag (bombardement Bezuiden Hout). Vanaf ongeveer 2010 participeren diverse andere Gelderse gemeenten, als eerste Arnhem met de Walburgiskerk, gevolgd door Doesburg en Doetinchem en sinds 2014 ook Wageningen. Wekelijks wordt hier stilgestaan bij en gebeden voor vrede en verzoening tussen landen, volken, mensen. Dat is niet minder nodig dan onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog.

Mensen proberen er biddend, zingend en in stilte een antwoord te geven op wat een vreedzaam samenleven bedreigt, geïnspireerd door het Bijbels visioen van vrede en verzoening. Een vreedzame multiculturele samenleving in ons land en werelddeel staat hun daarbij in het bijzonder voor ogen.Het gebed is simpel van opzet, de kern wordt gevormd door de Litany of Peace and Reconciliation, aangereikt vanuit het centrum van Peace Ministry in Coventry. Dit gebed wordt in vertaling door vele monden gebeden, bij ons in Wageningen is dat afwisselend door de deelnemers.

Wij zijn een oecumenische groep, gesteund door KerkNet Wageningen en komen bijeen in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk bij een gedachtenisvitrine van onze “eigen” vredesmartelaar Titus Brandsma. Wij zitten in een halve kring rondom een speciale Coventry kaars en een afbeelding van het Cross of Nails. Het echte kruis kan elke gemeenschap ontvangen als het gebed blijft klinken en er ook vredesinitiatieven ontwikkeld worden.

Het is ook de bedoeling dat de dragende groep een pelgrims- en ontmoetingstocht maakt naar Coventry. Bij ons staat dat intussen wel op de agenda.

Een van de twaalf voorgangers leidt de bijeenkomst in met een thema, al of niet met een actuele foto. Gezang, bijbellezing en stilte worden gevolgd door de gebeden: na de litanie volgt de voorbede, waarbij verschillende deelnemers vanuit hun hart een intentie formuleren. Een afsluitende tekst, de zegenbede en een lied ronden ons samenkomen af.

Wij verheugen ons in een deelname van gemiddeld 14 personen,m en soms is daar ook de burgemeester van Wageningen bij. In 2016 is er ook een Coventry Gebed gestart in het Hongaarse Gödölö, de partnerstad van Wageningen, en in oktober hielden we met de Hongaarse delegatie een gezamenlijk gebed met 35 deelnemers.

Het Coventry gebed voor vrede en verzoening leeft, ook voor u! Maak kennis met dit bijzondere initiatief en laat u inspireren.

Tijden:
Middaggebed: vrijdags 12.00 uur in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk in Wageningen
2 x per jaar (!) is deze viering op vrijdagavond om 19.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.